Lietuva laisvėja lėčiau nei kitos Baltijos šalys

VILNIUS – Nors ekonominė laisvė Lietuvoje per dvejus metus išaugo, jos laisvėjimo tempai mažesni nei kitų dviejų Baltijos šalių – Latvijos ir Estijos. Tai rodo Pasaulio ekonominės laisvės 2000 metų pranešimas (Economic Freedom of the World: 2000 Annual Report), kurį šiandien skelbia Lietuvos laisvosios rinkos institutas drauge su Kanados Freizerio institutu (The Fraser Institute)  ir kitais nepriklausomais institutais 53-ose šalyse. Pranešime vertinamas 123 pasaulio valstybių ekonominės laisvės lygis.
Šis išsamus indeksas, sudarytas vadovaujant Freizerio institutui ir Nobelio ekonomikos premijos laureatui Miltonui Friedmanui, iki šiol yra objektyviausias ir tiksliausias ekonominės laisvės vertinimas.
„Šis leidinys yra svarbus žurnalistams, viešosios politikos tyrinėtojams, valdžios atstovams ir visuomenei. Jis suteikia galimybę išsamiai nagrinėti, kokią reikšmę ekonominė laisvė turi žmonių gerovei ir ūkio plėtrai,” sakė Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė.

 

Lietuvos reitingas auga, tačiau tebėra žemiausias Baltijos šalyse

 

Tyrimo duomenys rodo, kad nuo 1995 iki 1997 metų Lietuvos ekonominės laisvės reitingas išaugo nuo 5,7 iki 6,6 ir šalis pakilo nuo 77 iki 62 vietos. Tuo tarpu Latvijos indeksas padidėjo nuo 5,7 iki 6,7, jos vieta lentelėje pakilo nuo 77-osios iki 60-osios. Geriausius rezultatus Baltijos regione ir vėl parodė Estija, kurios ekonominės laisvės indeksas 1997 m. buvo 6,8 (1995 m. -6,4). Ji užėmė 57 vieną ir per dvejus metus pasistūmėjo aukštyn per 10 pozicijų.
Tyrime pabrėžiama, kad Lietuvos ekonominės laisvės indeksas išaugo dėl šalyje vykdomų rinkos reformų. Tačiau atsilikimą nuo kitų Baltijos šalių lėmė didelis valstybės valdymo aparatas, lėtai restruktūrizuojama ekonomika bei dideli tarptautinės prekybos apribojimai. Tyrimo autoriai prognozuoja, kad Lietuva taps dar laisvesnė, jei joje toliau vyks privatizavimas (įskaitant finansų sektoriaus privatizavimą) ir bus atsisakyta karo prievolės bei kainų kontrolės.
Laisviausiomis šalimis pripažintas Honkongas ir Singapūras. Po jų seka Naujoji Zelandija (3), JAV (4) ir Jungtinė Karalystė (5). Tarp pirmaujančių šalių taip pat pateko Airija (6), Kanada (7), Australija (8), Nyderlandai (9), Liuksemburgas (9) ir Šveicarija (9). Mažiausiai laisvos ekonominiu požiūriu yra Birma (123), Kongo Demokratinė Respublika (122), Siera Leonė (121), Ruanda (120), Madagaskaras (119) ir Gvinėja-Bisau (119).
Nuo 1990 metų žymiai išaugo daugelio Lotynų Amerikos šalių reitingai. Rytų Europoje daugiau ekonominės laisvės atsirado Rusijoje, Vengrijoje, Lenkijoje.

 

Ekonominė laisvė – klestėjimo pagrindas

 

Vienas iš akivaizdžiausių tyrimo rezultatų – tiesioginis ryšys tarp ekonominės laisvės ir klestėjimo. Šalių, patekusių į ekonomiškai laisviausių šalių penketuką, BVP vienam gyventojui vidurkis sudaro 18 108 JAV dolerius, o vidutinis jo augimas – 1,6 proc. Mažėjant laisvei, mažėja ir BVP vienam gyventojui bei jo augimo tempai. 20 proc. ekonomiškai laisvų šalių, užimančių lentelėje paskutiniąsias vietas, vidutinis BVP vienam gyventojui tesiekia 1 169 JAV dolerius, jo augimo tempai sumažėjo 1,32 proc. Be to, vidutinė gyvenimo trukmė pirmojo penketuko šalyse yra 20 metų didesnė nei šalyse, užimančiose paskutiniąsias 5 vietas.
Tyrimui naudoti duomenys rodo, kad laisviausios šalys pasiekia kur kas geresnių rezultatų, tiek finansiniu, tiek nefinansiniu požiūriais, nei šalys, kurių ekonominės laisvės lygis yra žemas. Tyrimo rezultatai liudija, kad vyriausybės, puoselėjančios ekonominę laisvę, sukuria tvirtą pagrindą sparčiam gerovės ir ekonomikos augimui.

 

Metodologija

 

Šiame „Pasaulio ekonominės laisvės indekso” leidime pateikiami atnaujinti skaičiai ir kai kurių šalių duomenys net nuo 1970 metų. Papildomi istoriniai duomenys leidžia padaryti iki šiol išsamiausią ekonominės laisvės vertinimą. Tai suteikia tyrinėtojams galimybę detaliau nagrinėti ryšį tarp ekonominės laisvės ir kitų socialinių rodiklių.
Į indeksą įtrauktos septynios svarbiausios rodiklių kategorijos: (1) valdžios dydis, (2) ekonomikos struktūra ir rinkų panaudojimas, (3) pinigų politika ir kainų stabilumas, (4) laisvė naudoti alternatyvias valiutas, (5) teisinė struktūra ir privačios nuosavybės apsauga, (6) užsienio prekybos laisvė ir (7) kapitalo ir finansų išteklių judėjimo laisvė.
Tyrimui buvo surinkti naujausi duomenys apie 23 rodiklius 123 šalyse. Šie rodikliai įvertina valdžios inicijuotus ekonominės laisvės suvaržymus įvairiose srityse. Kiekvienam rodikliui kiekvienoje šalyje buvo suteiktas reitingas nuo 0 iki 10 (0 – mažiausiai laisva, 10 – laisviausia). Vertinime naudojami skirtingo svorio duomenų komponentai, kurie sudaro galutinį šalies reitingą.

 

Leidinio „Pasaulio ekonominė laisvė: 2000 m. metinis pranešimas” rengėjai

 

Albanian Center for Economic Research, Albania * Fundacion del Orden Social de la Libertad, Argentina * Institute of Public Affairs, Australia * Institute for Economic and Politics, Austria * The Institute for Economic Freedom, Bahamas * Making our Economy Right, Bangladesh * Centre for the New Europe, Belgium * Fundacion Libertad, Democracia y Desarrollo (FULIDED), Bolivia * Instituto Liberal do Rio de Janeiro, Brazil * Institute for Market Economics, Bulgaria * The Fraser Institute, Canada * Libertad y Desarrollo, Chile * Centro de Investigaciones Academicas (CIVILIZAR), Columbia * Liberalni institut, Czech Republic * Fundacion Economia y Desarrollo, Inc., Dominican Republic * Instituto Ecuatoriano de Economia Politica, Ecuador * The Institute of Economic Affairs, England * Association pur la Liberte Economique et le Progress Social (ALEPS), France * Liberales Institut der Friedrick Naumann Stiftung, Germany * The Institue of Economic Affairs, Ghana * Centro de Investigaciones Economicas Nacionales, Guatemala * The Hong Kong Center for Economic Research * Szazadveg-Budapest School of Politics, Hungry * Institute of Economic Studies, University of Iceland * Center for Civil Society, India * The Edmund Burke Institute, Ireland * Institue for Advanced Strategic and Political Studies, Jerusalem * Centro Luigi Einaudi, and Gruppo Giovani Imprenditori, Italy * Afraian Research Centre for Public Policy and Market Process, Kenya * The Korea Center for Free Enterprise * Lithuanian Institue of International Political and Economic Relations * Centro de Investigaciones Sobre la Libre Empressa, AC, Mexico * New Zealand Business Roundtable * Free Enterprise Commission (APEDE), Panama * CITEL, Peru * Center for Research and Communication, Philippines * Centrum im. Adama Smitha, Poland * Liberales Institut, Switzerland * Institute for Economic Analysis, Russia * The F.A. Hayek Fondation, Slovak Republic * The Free Market Foundation of Southern Africa * Center for Policy Research, Sri Lanka * Timbro, Sweden * Association for Liberal Thinking, Turkey * Ukranian Center for Independent Political Research * The CATO Institute, United States, Venezuela
——————————————————————————–

Išsamiau apie leidinį „Pasaulio ekonominė laisvė: 2000 m. metinis pranešimas” galima sužinoti ir jį įsigyti:
Lietuvos laisvosios rinkos institute, Birutės 56, Vilnius, tel: 72 25 84, fax: 72 12 79. Su pranešimu spaudai ir leidiniu galima susipažinti Internete adresu www.freetheworld.com.