Ekspertizė. Dėl Tabako kontrolės įstatymo projekto (XIP 743)

Lietuvos laisvosios rinkos institutas išanalizavo Tabako kontrolės įstatymo 8, 15, 19 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 27(1) straipsniu įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas) ir pateikia savo pastabas.
Dėl tabako gaminių ženklinimo
Įstatymo projekto 1 straipsniu siūloma įpareigoti tabako gaminių gamintojus ženklinti ne tik įspėjamaisiais užrašais, bet ir įspėjamaisiais atvaizdais. Taip esą siekiama sukurti prielaidas skleisti informaciją apie kenksmingą tabako poveikį kuo įvairesnėmis formomis informacijai.
Įspėjamieji užrašai yra pakankama priemonė skleisti informaciją. Dauguma žmonių žino apie tabako gaminių kenksmingą poveikį sveikatai. Nauja priemonė siūloma todėl, kad norima daryti poveikį žmogui ne tik racionaliais argumentais, bet ir emociškai – rodant bauginančius vaizdus. Bauginimas demokratinėje visuomenėje gali būti tik ribotai priimtina ir veiksminga priemonė. Viena vertus, nuo bauginimo intensyvumo, dydžio ir pobūdžio gali priklausyti priemonės efektyvumas. Kita vertus, laikui bėgant mažėja bet kokios bauginimo priemonės veiksmingumas.
Bauginimas, kaip politinė priemonė, demonstruoja pasitikėjimo žmonėmis stoką ir abejonę, kad suaugęs žmogus gali ir yra pakankamai sąmoningas priimti savarankiškus sprendimus.
Siūloma priemonė gamintojams ir importuotojams, tuo pačiu ir vartotojams, primestų papildomas sąnaudas. Be to, Įstatymo projektas suteikia nepakankamą laiką pasirengti pokyčiams, kadangi siūloma, kad Įstatymo projekto nuostata įsigaliotų nuo 2010 m. sausio 1 d.
Dėl draudimo prekiauti tabako gaminiais tiesiogiai prieinamu būdu
Įstatymo projekto 2 straipsnis numato draudimą prekiauti tabako gaminiais tiesiogiai prieinamu, pavyzdžiui, savitarnos, būdu. Taip esą būtų ribojamas tabako gaminių prieinamumas nepilnamečiams.
Siūlomas draudimas yra neproporcingas ir nepatogus didžiajai daugumai vartotojų. Jei draudimas susijęs su nepasitikėjimu žmogiškuoju veiksniu, kai pardavėjas parduoda nepilnamečiui tabako gaminių nepatikrinęs šio amžiaus, tai ir įvedus draudimą žmogiškasis veiksnys išliks. Tiek be draudimo, tiek su draudimu tabako gaminius pirkėjui parduos ar paduos pardavėjas, kuris lygiai taip pat galės parduoti tabako gaminius nepilnamečiui nepatikrinęs jo amžiaus.
Kita vertus, jei draudimas yra siūlomas kaip prevencinė priemonė, kad nepilnamečiai turėtų kuo mažiau prieigos prie tabako gaminių, tai draudimas yra iracionalus – nepilnamečiai rūko ne todėl, kad mato tabako gaminius, o todėl, kad jų nori ir randa būdų juos įsigyti. Pavyzdžiui, prie narkotinių medžiagų iš viso nėra jokio legalaus priėjimo, bet jie vis vien yra vartojami.
Dėl draudimo asmenims iki 18 metų vartoti tabako gaminius ar juos turėti
Įstatymo projekto 3 straipsnis (keičiantis Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnį), numato draudimą asmenims iki 18 metų vartoti tabako gaminius ar juos turėti. Taip esą prevencijos priemonių sistemoje būtų užpildyta neigiamos tabako gaminių vartojimo įtakos nepilnamečiams spraga.
Draudimas turėti turėti tabako gaminius yra neproporcingas. Draudimas žmones paverčia pažeidėjais net ir paprastose bei socialiai nepavojingose situacijose.
Mažai tikėtina, kad įvedus draudimą nepilnamečiai nustos norėti vartoti tabako gaminius, todėl tikėtina, kad šis draudimas nepilnamečių tarpe lems naujų būdų, kaip apeiti draudimą, ieškojimą ir taikymą, skatins priešpriešą su teisėsaugos pareigūnais bei nepagarbą jiems ir tuo pačiu nuo pat jaunų dienų įskiepys nepagarbą įstatymams bei įsitikinimą, jog siekiant savo tikslų įstatymus reikia apeidinėti ar jų nesilaikyti.
Dėl tabako reklamos kontrolės visuomenės informavimo priemonėse
Įstatymo projekto 3 straipsnio (keičiančio Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnį) 2 ir 3 dalys numato tabako reklamos draudimo visuomenės informavimo priemonėse kontrolės funkcijas perleisti iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai (VTAKT).
Netikslinga VTAKT suteikti naują funkciją tuo metu, kaip siūloma ją naikinti ir toks sprendimas yra priimtas Saulėlydžio komisijoje. VTAKT siūloma naikinti dėl esamų funkcijų dubliavimo ar panašumo su kitomis institucijomis, todėl sprendimas perduoti tabako reklamos draudimo visuomenės informavimo priemonėse kontrolės funkciją VTAKT reformos metu nėra tikslingas ir pagrįstas.
Išvados
Dėl visų šių priežasčių siūlome atsisakyti Įstatymo projekte siūlomų Tabako kontrolės įstatymo pakeitimų.