Ekspertizė. Dėl Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto 8, 14 bei 17 straipsnių nuostatų

Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertai ir Statistikos departamento darbuotojai sutarė drauge tobulinti rengiamą Statistikos įstatymo projektą. Tai nutarta po 1999 m. rugsėjo 14 d. Vyriausybėje įvykusio Vyriausybės konsultanto Arūno Degučio, LLRI prezidentės Elenos Leontjevos, LLRI viceprezidentės Rūtos Vainienės, Statistikos departamento direktoriaus Petro Adlio bei įstatymą rengiančių Statistikos departamento specialistų susitikimo, kuriame buvo pateiktos šios LLRI pastabos. Į didžiąją dalį jų projekto rengėjai atsižvelgė.
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto 8 straipsnyje numatomos plačios Statistikos departamento teisės: nemokamai gauti informaciją iš respondentų, tikrinti pateiktų duomenų tikslumą. Projekto 14 straipsnio 2 dalis teigia, kad „statistikos duomenų teikimas oficialiosios statistikos reikmėms yra pareiga ir duomenys yra teikiami nemokamai”. Be to, įstatymo projekto 17 straipsnyje yra numatyta griežta respondentų atsakomybė: už statistinių duomenų parengimą ir pateikimą atsakingi asmenys gali būti traukiami atsakomybėn už šio įstatymo ir kitų su statistika susijusių teisės akų pažeidimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Kaip rodo LLRI verslo sąlygų tyrimų rezultatai, privalomas statistinių duomenų teikimas vertinamas labai negatyviai. Verslo atstovų teigimu, Statistikos departamentas yra viena iš verslą kontroliuojančių institucijų, kurios nustatyta duomenų rinkimo ir apskaičiavimo tvarka, atima daug laiko ir brangiai kainuoja įmonėms, o sankcijos už tvarkos nesilaikymą leidžia statistikos darbuotojams grasinti įmonėms ir neteisėtai reikalauti iš jų asmeninių paslaugų. Akivaizdu, kad dideli įgaliojimai, suteikiami valstybinei institucijai, sukuria pagrindus biurokratizmui ir korupcijai.
Svarstomo įstatymo projekto nuostatos yra ydingos keliais aspektais. Visų pirma, numatytas privalomas duomenų pateikimas Statistikos institucijoms sąlygoja tai, kad bijodamos komercinės paslapties atskleidimo ar informacijos nutekėjimo, įmonės pateikia netikslią informaciją. Tai neigiamai atsiliepia statistinių duomenų kokybei, kuri būtų neabejotinai geresnė, jei įmonės duomenis teiktų savanoriško susitarimo pagrindu. Nelygią situaciją sukuria ir nemokamas duomenų pateikimas, tuo tarpu kai statistikos institucijos apibendrintus duomenis parduoda. Nemanome, kad duomenų pirkimas turėtų būti įteisintas ir tapti visuotine taisykle, tačiau įstatymo projekte nuostatos dėl privalomo ir nemokamo duomenų pateikimo turi būti atsisakyta ir verslo, ir pačios statistikos kokybės labui.
Antroji projekto yda yra statistikos institucijoms suteikiama teisė „tikrinti pateiktų duomenų tikslumą”. Projekte neaptariami tikrinimo metodai, tačiau kokie jie bebūtų, įmonės finansinių bei kitų duomenų „tikslinimas” gali būti panaudojamas nelegaliais tikslais (pavyzdžiui, suteikti konkurentams informaciją apie įmonės finansinę būklę, kontraktorius ar kt.), jie purena dirvą korupcijai. Statistikai turi būti svarbūs ne individualūs, o apibendrinti duomenys. Statistinių duomenų patikimumo problemą gali išspręsti tik savanoriški ir draugiški, o ne prievartiniai statistikos institucijų ir žmonių santykiai (dalis jų jau yra realizuojama savanorišku pagrindu, pavyzdžiui, atliekant namų ūkio tyrimus). Įstatymo projekte būtina panaikinti nuostatą, suteikiančią statistikos institucijoms galimybę tikrinti duomenų tikslumą.
Trečioji projekto yda yra nustatyta atsakomybė už su statistika susijusių teisės aktų pažeidimą. Didelės administracinės baudos sudaro sąlygas oficialiam verslo terorui bei grasinimams, kurie gadina valstybinių institucijų įvaizdį bei reputaciją. Nustačius savanorišką duomenų teikimą, atsakomybės už duomenų pateikimą problemą būtų išspręsta, o Statistikos įstatymas reglamentuotų ne ūkio subjekto pareigas ir atsakomybę statistikai, o statistikos institucijų pareigas ir atsakomybę už savo darbo kokybę.
Vyriausybei pateiktas svarstyti Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. Siūlome išnaudoti šią progą ir pagerinti verslo aplinką, panaikinant vieną iš didžiausių biurokratinių barjerų. Siūlome pakeisti pateikto įstatymo projekto 8, 14 bei 17 straipsnių nuostatas ir nustatyti duomenų statistikai pateikimą savanoriško susitarimo pagrindu. Tai ne tik išlaisvintų verslą nuo perteklinės biurokratijos, sumažintų piktnaudžiavimų galimybę, bet ir teigiamai įtakotų pačių statistinių duomenų kokybę.