asaulyje dėl ekonominio nuosmukio ekonominės laisvės sumažėjo, Lietuva įvertinta 33 vieta

Lietuva 2010 m. Fraser instituto atliktame Pasaulio ekonominės laisvės indekse surinkusi 7,03 balus iš 10 įvertinta 33 vieta iš 141 vertintos valstybės. 2009 m. tyrime Lietuva buvo 35 vietoje. 2010 m. tyrimas vertino 2008 m. ekonominę laisvę.

„Lietuvos pakilimą į viršų dvejomis pozicijomis lėmė ne geresnis šalies ekonominės laisvės vertinimas, tačiau tai, jog ekonominės laisvės nemažėjo taip greitai kaip vidutiniškai visame pasaulyje. 2010 m. tyrime Lietuva surinko mažiau balų nei 2009 m., tačiau kitų valstybių vertinimams nukritus dar labiau, pakilome dvejomis pozicijomis,“ teigė Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertas Vytautas Žukauskas.

Pasak jo, šių metų tyrimas ypatingas, kadangi parodo, jog ekonominė laisvės pasaulyje sumažėjo pirmą kartą per ketvirtį amžiaus. Viso pasaulio vertinimas krito iki 6,67 balo 2010 m. nuo buvusių 6,74 balo 2009 m. Iš 123 šalių, kurios buvo vertintos dar 1980 m., 88 šalių (71,5 proc.) vertinimai nukrito, tuo tarpu pakilo tik 35 šalių (28,5 proc.).

„2008 m. įsisiūbavus ekonominiam nuosmukiui daugelis pasaulio valstybių ėmėsi ydingos stimuliavimo didinant pinigų kiekį reguliavimo politikos. Tai smukdė pasaulio ekonominę laisvę, mažino ateities pasaulio ekonomikos augimą. Tačiau net ir prasidėjus pasaulio ekonomikos kritimui gyvenimo kokybė valstybėse, kuriose vyrauja rinkos santykiai yra kur kas aukštesnė nei valstybės valdomose ekonomikose“, teigė Vytautas Žukauskas.

2010 m. tyrime Honkongas yra įvertintas kaip šalis, turinti daugiausiai ekonominės laisvės, po jo seka Singapūras ir Naujoji Zelandija. Zimbabvė įvertinta paskutinėje vietoje, šalia jos yra Birma, Venesuela ir Angola. Estija indekse įvertinta 12 vieta, Latvija – 55 vieta.

Fraser Instituto atliekamas tyrimas rodo, jog žmonės, gyvenantys šalyse, kuriose yra aukštas ekonominės laisvės lygis yra turtingesni, turi daugiau asmeninių laisvių, gyvena ilgiau.

Šių metų tyrimas taip pat atskleidžia ekonominės laisvės įtaką nedarbo lygiui ir savižudybių skaičiui. Pasako LLRI eksperto, Fraser tyrimo rezultatai rodo, jog aukštas ekonominės laisvės lygis lemia mažesnį nedarbo lygį: „Ekonominės laisvės didinimas, įskaitant darbo santykių reguliavimo laisvinimą, tyrime siūloma kaip svarbi ir veiksminga priemonė kovoje su nedarbu. Tyrimo autoriai taip pat nagrinėjo kokią įtaką ekonominė laisvė turi savižudybių kiekiui Venesueloje, Kolumbijoje, Pietų Afrikoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Rezultatai rodo, jog ekonominės laisvės padidėjimas lėmė savižudybių kiekio sumažėjimą“.

Apie pasaulio ekonominės laisvės indeksą

Fraser instituto skaičiuojamo pasaulio ekonominės laisvės indekso tikslas – pamatuoti ir kiekybiškai išreikti141 šalies ekonominę laisvę. Ekonominė laisvė čia suprantama kaip šalies politinių institucijų bei jų vykdomos politikos suderinamumas su laisvo pasirinkimo ir mainų, laisvo įėjimo į rinką ir konkurencijos, nuosavybės teisės principais. Šalies ekonominė laisvės vertinimui naudojami 42 rodikliai, kurie šalies ekonominę laisvę matuoja penkiose srityse: valdžios dydis ir aprėptis, teisėtvarkos sistema ir nuosavybės teisių apsauga, stabili pinigų politika, užsienio prekybos laisvė, skolinimosi, darbo rinkos bei verslo reguliavimas.