Analizė. Pagrindinių kapitalo rinkos plėtros kliūčių apžvalga

2000 m. pradžioje Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) atliko kapitalo rinkos plėtros kliūčių tyrimą ir parengė analitinę medžiagą „Pagrindinių kapitalo rinkos plėtros kliūčių apžvalga”, kurioje išdėstytos opiausios vertybinių popierių rinkos problemos bei siūlomi šių problemų sprendimo būdai. Studijoje nagrinėjamos tiek bendrosios problemos, kylančios už vertybinių popierių rinkos ribų ir susijusios su valstybės vykdoma politika, tiek specialiosios problemos, kylančios vertybinių popierių rinkos viduje ir sąlygojamos rinkos dalyvių veiklos reguliavimu. Analitinė medžiaga parengta bendradarbiaujant su JAV tarptautinės plėtros agentūra.