Analizė. Europos Sąjungos Lisabonos darbotvarkės ir jos poveikio Lietuvai įvertinimas

Ekonominės ir socialinės politikos sričių integracijos poveikio analizė

Atsisiųsti analizę: Europos Sąjungos Lisabonos darbotvarkės ir jos poveikio Lietuvai įvertinimas

Studiją „Europos Sąjungos Lisabonos darbotvarkės ir jos poveikio Lietuvai įvertinimas“ Lietuvos laisvosios rinkos institutas atliko Europos Komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės užsakymu, vykdant Derybų su ES ir Lietuvos dalyvavimo ES institucijų veikloje koordinavimo bei Lietuvos stojimo į ES socialinių ir ekonominių pokyčių tyrimo programą. Ją taip pat bendrafinansavo Danijos užsienio reikalų ministerijos vietinės priešstojiminės paramos programa.

 

Studijoje yra pristatomi ir įvertinami ES Lisabonos strategijos tikslai ir uždaviniai ekonominės politikos, vidaus rinkos ir socialinės politikos srityse, įvertinamas šių priemonių aktualumas ir tikėtinas poveikis Lietuvos ekonomikai ir visuomenei, pateikiamos išvados ir siūlymai dėl strategijos uždavinių aktualumo ir Lietuvos prioritetų. Studijoje pirmiausia pristatoma Lisabonos strategija, trumpai aptariama tyrimo metodika, o daugiausia dėmesio yra skiriama pasirinktų Lisabonos strategijos sričių analizei bei jų aktualumo ir poveikio Lietuvai įvertinimui.

 

Ši studija – tai pirmas reikšmingas indėlis į diskusiją aktualiais ES ekonominės ir institucinės reformos klausimais Lietuvoje. Studijos autoriai tikisi, kad ji prisidės prie Lietuvos interesų išgryninimo, ir prie visuomenės informuotumo kėlimo.
Studija pristatyta atsakingoms valdžios institucijoms ir plačiajai visuomenei.

 

SUSIJĘ PRANEŠIMAI SPAUDAI: