6-asis Lietuvos ekonomikos tyrimas (2000/2001-1)

VISĄ TYRIMĄ RASITE ČIA

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) pristato jau šeštąją Lietuvos makroekonominių rodiklių tyrimo studiją. Šia studija toliau tęsiamas 1997 m. pradėtas pagrindinių Lietuvos ekonominių rodiklių tyrimas, grindžiamas rinkos dalyvių vertinimais bei prognozėmis. Pristatomi 2000 m. I pusmečio vertinimai bei prognozės laikotarpiui nuo 2000 m. vidurio iki 2001 m. vidurio.

Apklausos anketoje ekspertai buvo prašomi įvertinti šiuos ekonominius rodiklius: bendro vidaus produkto (BVP) augimą, šešėlinės ekonomikos dalį BVP, infliaciją, gamintojų kainų indeksą, nedarbo lygį, darbo užmokestį, namų ūkių pajamas, jų dalį skiriamą investicijoms, namų ūkių pajamų dalį, skiriamą santaupoms, darbo užmokesčio dalį namų ūkių pajamose, neapskaitytą importą ir eksportą, įmonių pelningumą, nuosavybės grąžą bei investicijas, nominalias paskolų ir indėlių palūkanų normas, nebankinių paskolų dalį paskolų rinkoje, prognozuojamas VVP palūkanų normas, lito kursą su doleriu, mokesčių naštos dydį nuo BVP.

Lietuvos ekonomikos tyrimo rezultatai trumpai:

Šeštasis LLRI makroekonominių rodiklių tyrimo etapas apėmė 2000 I pusmečio vertinimus ir prognozes metams iki 2001 m. vidurio. Ekspertų apklausoje, atliktoje liepos mėnesį, dalyvavo 47 ekspertai. Pastebėtina, kad vasarą atliekamose apklausose dalyvauja mažiau ekspertų, nes apklausos laikotarpis sutampa su atostogomis. Tai ypač žymu pramonėje – šį kartą dėl šios priežasties apklausoje nedalyvavo nemažai nuolatinių tyrimo ekspertų, dirbančių gamybinėse įmonėse. Tačiau susidomėjimas pusmetiniu leidiniu būna didesnis nei metiniu. Tikriausiai dėl to, kad rudenį daugumoje įmonių ruošiami planai sekantiems metams, rengiamas bei svarstomas kitų metų valstybės biudžetas, valstybės investicijų programa, nebiudžetinių fondų pajamos bei išlaidos. Be to, kaip jau tapo įprasta, oficialiosios pagrindinių rodiklių prognozės, suvedus pirmojo pusmečio rezultatus, yra koreguojamos, iš naujo įvertinamos einamųjų metų biudžeto galimybės.

Šiame tyrimo etape į klausimyną įtraukėme vieną naują rodiklį – santykinę mokesčių naštą bei BVP augimo prognozės   patikslinimą einamiesiems   metams.   Tenka pastebėti, kad šiuos rodiklius nurodė mažiausiai ekspertų. Visi ekspertai vertino BVP augimą bei vidutinį darbo užmokestį didmiestyje. Beveik visi ekspertai nurodo šešėlinės ekonomikos dydį, infliaciją, nedarbo lygį, įmonių investuojamą pelno dalį, prognozuojamą lito kursą su JAV doleriu. Mažiau ekspertų mano esą pakankamai informuoti, kad galėtų vertinti įmonių nuosavybės grąžą, būsimas VVP palūkanas, gamintojų kainų indeksą, namų ūkių santaupas bei investicijas.