30-asis Lietuvos ekonomikos tyrimas. Lietuvos ekonomikos augimo tempą slopina pokyčių trūkumas

 30_130-ASIS LIETUVOS EKONOMIKOS TYRIMAS

Lietuvos ekonomikos tyrimo duomenimis, 2012 ir 2013 m. ekonomika augs lėčiau nei 2011 m., nedarbas mažės lėtai. Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) apklausti rinkos dalyviai teigiamus pokyčius prognozuoja ne taip drąsiai kaip prieš vienerius metus. Namų ūkių ir įmonių finansinė situacija ateinančiais metais beveik negerės.

Kaip rodo tyrimas, 2012 m. Lietuvos bendras vidaus produktas (BVP) augs 2,9 proc., o 2013 m. ekonomikos augimas išliks panašus ir sieks 3 proc. 2012 m. pabaigoje nedarbo lygis Lietuvoje bus apie 14 proc. 2013 metais taip pat nesitikima žymaus nedarbo lygio smukimo: prognozuojama, kad kitų metų pabaigoje darbo neturės 13 proc. darbo jėgos.

LLRI vyresniojo eksperto Vytauto Žukausko teigimu, toks lėtas nedarbo mažėjimas primena po vadinamosios Rusijos krizės Lietuvos darbo rinkoje buvusią situaciją: „Tąkart didžiausias nedarbas buvo užfiksuotas 2000 metais ir iki 2004-ųjų mažėjo lėtai, maždaug po 1 proc. punktą per metus. Panaši situacija klostosi ir dabar. Tokiu tempu mažėjantis nedarbas prieš krizę buvusį lygį pasiektų tik 2020 m.“

Eksperto teigimu vangiam nedarbo mažėjimui didelės įtakos turi lėtai auganti ekonomika ir griežtai reguliuojami darbo santykiai. 30-ame Lietuvos ekonomikos tyrime atskirai nagrinėjamas darbo santykių reguliavimas Lietuvoje.

„Mūsų atliktas tyrimas parodė, kad Lietuva pagal darbo santykių reguliavimo lankstumą pasaulyje yra tik 127 vietoje iš 183 valstybių, Europos Sąjungoje – tik šešta nuo galo. Tai itin žemas įvertinimas, rodantis, jog nepaisant visų pastangų, darbo santykių reguliavimas išlieka problemiškas, jam labai trūksta pokyčių, kurie galėtų mažinti nedarbą ir prisidėtų prie Lietuvos ekonomikos augimo“, teigia LLRI vyresnysis ekspertas Vytautas Žukauskas.

Tyrimas rodo, kad šešėlinė ekonomika Lietuvoje palaipsniui traukiasi, tačiau lėtai. 2010-aisiais pasiekusi aukščiausią lygį – sudariusi iš viso 28 proc.  BVP, šešėlinė ekonomika 2011 m. sumažėjo iki 27 proc. Prognozuojama, kad 2012 m. šešėlyje bus sukurta 26 proc. BVP, o 2013 m. ši dalis susiaurės dar iki 25 proc.

„Šešėlinę ekonomiką trauktis skatina kiek pagerėjusi ekonominė situacija, nežymiai krentantis nedarbas, taip pat ir valdžios institucijų priemonės kovojant su šešėline ekonomika. Tačiau šešėlyje vis dar yra sukuriamas net ketvirtadalis šalies BVP, o šešėliui siaurėti sparčiau trukdo nemenkstanti mokesčių našta“, teigia Vytautas Žukauskas.

Lietuvos ekonomikos tyrimo duomenimis, namų ūkių finansinė situacija 2012 m. išliko panaši į 2011-ųjų. Darbo užmokesčio ir namų ūkių pajamų augimas vos lenkia prognozuojamą vartotojų kainų kilimą. Žymaus pagerėjimo 2013 m. taip pat neprognozuojama.