27-asis Lietuvos ekonomikos tyrimas (2010/2011-2)

VISĄ TYRIMĄ RASITE ČIA.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI) pristato dvidešimt septintąjį Lietuvos ekonomikos tyrimą, kuriame pateikiami rinkos dalyvių Lietuvos ekonomikos rodiklių 2010 metų vertinimai ir patikslintos 2011 metų prognozės. Šis tyrimas buvo atliktas 2011 m. sausio-vasario mėn.

LLRI tyrimas buvo pradėtas 1997 m. Jis remiasi rin- kos dalyvių sutarimo paradigma, grindžiama racionaliųjų lūkesčių teorija. Ši teorija teigia, kad eko- nominis kintamasis gali būti siejamas su pastebimais procesais, o rinkos dalyviai vertinimus ir prognozes, susijusias su šiais procesais, formuoja, naudodami visą jiems prieinamą informaciją. Vertinimai ir prognozės yra tuo patikimesni, kuo daugiau informacijos jie turi. Manoma, kad daugiausia informacijos apie ekonomikos procesus turi asmenys, nuolat naudojantys ją tiesioginėje veikloje, o jų veiklos sėkmė atspin- di informacijos apdorojimo gebėjimus.

Rinkos dalyvių prognozės pateikiamos 4 skyriuose. Pirmame skyriuje nagrinėjamas bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas, BVP šešėlinės ekonomikos dalis, importo ir eksporto augimas, vartojimo ir gamintojų kainų pokyčiai, nedarbo lygis ir mokesčių naštos dydis nuo BVP. Antrame skyriuje aptariami namų ūkių rodikliai: darbo užmokestis, namų ūkių pajamos ir investicijoms bei santaupoms skiriamos pajamų dalys. Trečias skyrius yra skirtas įmonių rodikliams aptarti: įmonių pelningumui, nuosavo kapitalo grąžai ir investicijoms, mokslui ir naujovėms skiriamai išlaidų daliai. Ketvirtame skyriuje nagrinėjama kreditų kaina. Tyrimo pabaigoje lentelėje teikiami apibendrinti tyrimo rezultatai.

Lietuvos ekonomikos tyrimo rezultatai trumpai:

 • 27-ojo Lietuvos ekonomikos tyrimo duomenimis, 2011 m. ekonominė situacija Lietuvoje gerės: spartės BVP augimas, toliau augs eksportas, mažės ne- darbas, gerės tiek namų ūkių, tiek įmonių finansinė situacija.
 • 2010 m. Lietuvos BVP paaugo 1,4 proc., progno- zuojama, jog 2011 m. BVP augimas sieks 2,8 proc. Nors Lietuvos ekonomika po truputį atsigauna, ekonomikos augimas vis dar išlieka pakankamai mažas, lyginant su laikotarpiu prieš ekonominį nuosmukį.
 • Tyrimo duomenimis, 2010 m. pabaigoje nedarbo lygis šalyje siekė 16,8 proc. Prognozuojama, jog 2011 m. nedarbo lygis vis dar išliks aukštas. 2011 m. pabaigoje darbo neturės apie 15 proc. jo ieškančių darbingo amžiaus asmenų.
 • Lietuva 2010 m. jautė didžiųjų eksporto rinkų atsi- gavimą, augantis eksportas bent iš dalies atsvėrė sumažėjusią vidaus rinkos paklausą. Rinkos dalyvių vertinimais eksportas 2010 m. augo net 17 proc., importas augo apie 14 proc. Spartus eksporto augi- mas prognozuojamas ir 2011 m. Tiek importas, tiek eksportas Lietuvoje 2011 m. augs apie 13 proc.
 • Lietuvos ekonomikos tyrimo duomenimis, šešėlinė ekonomika Lietuvoje pasiekusi rekordiškai aukštą lygį 2010 m. nemažės ir 2011 m. Rinkos dalyvių vertinimais, 2010 m. šešėlinė ekonomika Lietuvoje artėjo prie trečdalio visos ekonomikos ir sudarė 28 proc. Prognozuojama, jog 2011 m. šešėlinės eko- nomikos dalis BVP nesikeis ir taip pat sieks apie 28 proc. BVP. Tyrimo duomenimis, bent dalį savo vei- klos šešėlyje 2010 m. vykdė 40 proc. ūkio vienetų, manoma, kad 2011 m. ši dalis siekia 39 proc.
 • Viena iš svarbiausių šešėlinės ekonomikos paplitimą lemiančių priežasčių yra mokesčių našta. Rinkos dalyvių vertinimais, mokesčių našta Lietuvoje 2010 m. siekė 36 proc. BVP. 2011 m. mokesčių našta padidės vienu procentiniu punktu iki 37 proc. BVP.
 • Tyrimo duomenimis per 2009 ir 2010 m. administracinė našta verslui išaugo apie 4 proc. Didžiausia dalis ekspertų teigė, jog administracinė našta verslui per dvejus metus nepasikeitė. Taigi, rinkos dalyvių nuomone, Vyriausybė kol kas nevykdo paža- dų mažinti įmonėms administracinę naštą, verslas šio mažinimo nejaučia.
 • Įmonės neskundžia 54 proc. kontroliuojančių institucijų priimamų sprendimų jų atžvilgiu (nors ir nesutinka su sprendimu), nes nesitiki teisingo ginčo sprendimo, nenori sugadinti santykių su kontroliuo- jančia institucija ir pan. Tai, jog vengiama skųsti, gali rodyti, jog verslą kontroliuojančios institucijos turi papildomų galių paveikti verslą, jeigu įmonės imasi skųsti. Tokia situacija kenkia teisingumui ir verslo kontroliavimo teisėtumui užtikrinti.
 • Namų ūkių finansinė padėtis 2011 m. gerės. Vidutinis neto darbo užmokestis Lietuvoje 2010 m. siekė 1540 Lt. Prognozuojama, jog 2011 m. vidutinis neto darbo užmokestis padidės 4 proc. iki 1609 Lt. Tyrimo duomenimis darbo užmokestį 2011 m. didins apie ketvirtadalis visų šalyje veikiančių įmonių (26 proc.).
 • Augantis darbo užmokestis iš dalies lems ir didė- jančias namų ūkių disponuojamas pajamas ir san- taupas. Namų ūkių pajamos 2011 m. augs panašiu tempu kaip ir vidutinis darbo užmokestis, t.y. 6 proc. ir vienam namų ūkio nariui sudarys 961 Lt. Namų ūkių taupymas 2011 m. padidės iki 11 proc. vidutinio namų ūkio disponuojamų pajamų ir sieks 275 Lt namų ūkiui per mėnesį.
 • 2011 m. gerės ne tik namų ūkių, tačiau ir įmonių finansinė padėtis. Prognozuojama, jog augs įmonių pelningumas, didės įmonių investuojama pelno dalis. Rinkos dalyviai prognozuoja, jog įmonių pelningumas 2011 m. toliau didės ir sieks beveik 5 proc. Įmonės 2011 m. investuos kiek daugiau nei ketvirtadalį savo pelno.
 • Tyrimo duomenimis, vidutinė skolinimosi kainos mažėjimas, kuris tęsėsi nuo 2008 iki 2010 m. sustos, 2011 m. skolintis kainuos panašiai, kaip ir 2010 m. Rinkos dalyvių vertinimais, vidutinė skolinimosi virš 1 m. kaina sieks apie 6,5 proc.