26-asis Lietuvos ekonomikos tyrimas (2010/2011-1)

VISĄ TYRIMĄ RASITE ČIA.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI) pristato dvidešimt šeštąjį Lietuvos ekonomikos tyrimą, kuriame pateikiamos rinkos dalyvių Lietuvos ekonomikos rodiklių prognozės 2010 ir 2011 metams. Šis tyrimas buvo atliktas 2010 m. rugsėjo mėn.

Rinkos dalyvių prognozės pateikiamos 4 skyriuose. Pirmame skyriuje nagrinėjamas bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas, BVP šešėlinės ekonomikos dalis, importo ir eksporto augimas, vartojimo ir gamintojų kainų pokyčiai, nedarbo lygis ir mokesčių naštos dydis nuo BVP. Antrame skyriuje aptariami namų ūkių rodikliai: darbo užmokestis, namų ūkių pajamos ir investicijoms bei santaupoms skiriamos pajamų dalys. Trečias skyrius yra skirtas įmonių rodikliams aptarti: įmonių pelningumui, nuosavo kapitalo grąžai ir investicijoms, mokslui ir naujovėms skiriamai išlaidų daliai. Ketvirtame skyriuje nagrinėjama kreditų kaina. Tyrimo pabaigoje lentelėje teikiami apibendrinti tyrimo rezultatai.

Lietuvos ekonomikos tyrimo rezultatai trumpai:

• Nors rinkos dalyvių BVP prognozėse jaučiami teigiami lūkesčiai (2010 m. prognozuojamas 1,3 proc. BVP augimas, 2011 m. – 2,8 proc.), manoma, jog nedarbas vis dar išliks opia problema ir 2011 m. sieks apie 15,5 proc. Rinkos dalyviai taip pat prognozuoja augsiančias vartotojų ir gamintojų kainas.

• Užsienio prekybos, o ypač eksporto augimo prognozių gerėjimas rodo padidėjusį rinkos dalyvių optimizmą, Lietuvos ekonomikos augimas dar labiau siejamas su užsienio paklausos pagyvėjimu. Rinkos dalyvių prognozėmis importas ir eksportas 2010 m. augs atitinkamai 12 ir 13 proc., o 2011 m. – po 11 proc.

• Rinkos dalyviai mano, jog šešėlinės ekonomikos augimas Lietuvoje sustos, tačiau šešėlinės ekonomikos dalis nuo BVP bus rekordiškai aukšta tiek 2010 m., tiek 2011 m. ir sieks apie 27 proc. BVP. Tyrimo duomenimis, bent dalį savo veiklos šešėlyje 2010 m. vykdo 38 proc. ūkio vienetų, manoma, kad 2011 m. ši dalis sieks 36 proc.

• Lietuvos ekonomikos tyrimo duomenimis didžiau- sią dalį šešėlio sudaro cigarečių, alkoholio, degalų ar kitų prekių kontrabanda (32 proc. viso šešėlio). Antra vieta tenka prekių ir paslaugų teikimui nesumokant mokesčių, ekonominės veiklos slėpimui (25 proc.), trečia – nelegaliam darbui ir neoficialiam darbo užmokesčiui mokamam „vokeliuose“ (23 proc.). Prekybai nelegaliomis prekėmis (neįskaitant kontrabandinių prekių) ir paslaugomis tenka kiek daugiau nei dešimtadalis viso šešėlio (13 proc.).

• Rinkos dalyvių vertinimais mokesčių našta proc. nuo BVP 2009 m. pakilusi iki 37 proc. šioje padėtyje išsilaikys tiek 2010, tiek 2011 m.

• Rinkos dalyvių nuomone, darbo užmokestis ir namų ūkių pajamos 2010 m. nežymiai sumažės, tačiau 2011 m. tiek darbo užmokestis, tiek namų ūkių pajamos pradės didėti. Tyrimo duomenimis,vidutinis neto darbo užmokestis 2010 m. sieks 1558 Lt, t.y. lyginant su 2009 m. sumažės 4 proc. 2011 m. vidutinis neto darbo užmokestis padidės iki 1603 Lt, t.y. 3 proc. Nepaisant mažėjančių namų ūkių pajamų, rinkos dalyviai prognozuoja • didėjantį namų ūkių taupymą ir investicijas į ilgalaikio vartojimo prekes tiek 2010, tiek 2011 m.

• Rinkos dalyvių prognozėmis 2009 m. į rekordiškai mažą lygį nukritęs įmonių pelningumas ir nuosavybės grąža 2010 ir 2011 m. augs. Prognozuojama, jog 2011 m. įmonių nuosavybės grąža ir pelningumas sieks atitinkamai 6,8 ir 4,6 proc.

• Ekonomikai po truputį atsigaunant rinkos dalyviai prognozuoja ir palūkanų normų mažėjimą. Tyrimo duomenimis 2010 m. vidutinė paskolų litais iki 1 metų ir virš 5 metų palūkanų norma atitinkamai sieks 6,4 ir 6,7 proc. Rinkos dalyvių prognozėmis 2011 m. palūkanų normų lygis išliks panašus į 2010 m.