25-asis Lietuvos ekonomikos tyrimas (2009/2010-2)

VISĄ TYRIMĄ RASITE ČIA.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI) pristato dvidešimt penktąjį Lietuvos ekonomikos tyrimą, kuriame pateikiami rinkos dalyvių Lietuvos ekonomikos rodiklių 2009 metų vertinimai ir patikslintos 2010 metų prognozės. Šis tyrimas buvo atliktas 2010 m. sausio mėn.

Pagrindinis LLRI tyrimo tikslas – pateikti Lietuvos ekonomikos rodiklių vertinimus ir prognozes, paremtas rinkos dalyvių nuomone, apžvelgti veiksnius, galėjusius turėti įtakos respondentų vertinimams ir lūkesčiams.

Rinkos dalyvių prognozės pateikiamos 4 skyriuose. Pirmame skyriuje nagrinėjamas bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas, BVP šešėlinės ekonomikos dalis, importo ir eksporto augimas, vartojimo ir gamintojų kainų pokyčiai, nedarbo lygis ir mokesčių naštos dydis nuo BVP. Antrame skyriuje aptariami namų ūkių rodikliai: darbo užmokestis, namų ūkių pajamos ir investicijoms bei santaupoms skiriamos pajamų dalys. Trečias skyrius yra skirtas įmonių rodikliams aptarti: įmonių pelningumui, nuosavo kapitalo grąžai ir investicijoms, mokslui ir naujovėms skiriamai išlaidų daliai. Ketvirtame skyriuje nagrinėjama kreditų kaina. Tyrimo pabaigoje lentelėje teikiami apibendrinti tyrimo rezultatai.

Lietuvos ekonomikos tyrimo rezultatai trumpai:

  • 2010 m. sausio mėn. atliktas 25­asis Lietuvos ekonomikos tyrimas rodo, kad rinkos dalyviai nusiteikę optimistiškiau nei 2009 m. rugsėjo mėn., tačiau optimizmas yra labai nuosaikus. Rinkos dalyviai prognozuoja, kad 2010 m. Lietuvos ekonomika vis dar trauksis, didės nedarbas.
  •  Rinkos dalyviai mano, kad 2010 m. Lietuvos ekonomika vis dar nežymiai trauksis, BVP smuks 1 proc. Ekspertų vertinimu, 2009 m. Lietuvos ben- drasis vidaus produktas (BVP) sumenko 14,5 proc.
  •  Vertinant BVP augimo bei santykinių įmonių finansinių rodiklių prognozes, svarbu įvertinti bazės efektą. 2009 m. Lietuvos ekonomikai susitraukus beveik 15 proc., 2010 m. 1 proc. BVP kritimas yra prognozuojamas jau nuo smarkiai susitraukusios BVP bazės 2009 m. Todėl 2010 m., lyginant su prieš tai buvusiais, BVP smukimas bus nežymus, tačiau BVP apimtis bus žymiai mažesnė nei prieš ekonominę krizę. Taip pat, nors 2010 m. prognozuojamas santykinių įmonių finansinių rodiklių gerėjimas, absoliučia apimtimi (litais pelno, litais investuoto kapitalo ir pan.) jis reiškia daug mažiau, kadangi santykiniai rodikliai yra skaičiuojami jau nuo sumažėjusios įmonių nuosavybės, pajamų ar pelno bazės.
  •  Rinkos dalyviai prognozuoja blogėsiančią Lietuvos darbo rinkos padėtį. Manoma, kad nedarbas 2009 m. siekė 15,2 proc., o 2010 m. nedarbo lygis sieks 17,1 proc. (rugsėjo mėnesį rinkos dalyviai 2010 m. prognozavo 15,3 proc. nedarbo lygį). Ekspertų vertinimu, 35 proc. 2009 m. buvusių bedarbių darbo negalėjo rasti dėl priežasčių, nesusijusių su ekonomikos nuosmukiu. Mažinant minimalią algą bei laisvinant darbo santykių reguliavimą 2009 m. darbą būtų galėję rasti 15 proc. arba 40 tūkst. 2009 m. buvusių bedarbių.
  •  LLRI tyrimo duomenimis, išliks greitesnė eksporto, lyginant su importu, augimo tendencija. Ekspertai prognozuoja, kad 2010 m. importas augs beveik 2 proc., eksportas 5,3 proc. Neigiama BVP prognozė ir prognozuojamas 5 proc. eksporto augimas rodo rinkos dalyvių nuomonę, kad užsienio rinkos atsigaus greičiau nei Lietuvos vidaus rinka, o matoma Lietuvos ekonomikos atsigavimo kryptis – eksportas.
  •  LLRI tyrimo duomenimis, šešėlis išliks aktualia Lietuvos ekonomikos problema. Šešėlinės ekono- mikos dalis BVP 2009 m. siekė 23 proc., 2010 m. ji padidės iki 27 proc. Tyrimo duomenimis, bent dalį savo veiklos šešėlyje 2009 m. vykdė 37 proc. ūkinių subjektų, manoma, kad 2010 m. ši dalis pakils iki 42 proc. Didėjančią šešėlinės ekonomikos dalį lėmė tiek blogėjanti šalies ekonominė situacija, tiek netinkami valdžios sprendimai, reikalingų reformų nebuvimas.
  • Viena iš šešėlinės ekonomikos augimo priežasčių yra auganti mokesčių našta. LLRI tyrimo duomenimis, 2009 m. mokesčių našta siekė net 37 proc. BVP. Rinkos dalyviai prognozuoja, kad mokesčių našta ir toliau augs, 2010 m. ji sieks 38 proc.

  • Namų ūkių finansinė padėtis 2010 m., lyginant su 2009 m., blogės. Manoma, kad vidutinis darbo užmokestis mažės, krentančios namų ūkio pajamos lems mažesnį taupymą, namų ūkiai skirs mažiau lėšų ilgalaikio vartojimo prekėms. Tyrimo duomenimis, vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje 2009 m. siekė apie 1620 Lt, ir lyginant su 2008 m. sumažėjo beveik 10 proc. Prognozuojama, kad 2010 m. jis sumažės dar 6,5 proc. ir bus 1514 Lt.
  • Rinkos dalyviai mano, kad 2010 metai įmonėms bus finansiškai palankesni nei 2009­ieji. 2009 m. įmonių pelningumas ir nuosavybės grąža siekė atitinkamai apie 2 ir 4 proc., prognozuojama, kad 2010 m. įmonių pelningumas ir nuosavybės grąža augs iki atitinkamai 3 ir 5,2 proc.
  • Rinkos dalyvių nuomone, skolintis 2010 m. bus pigiau nei 2009 m. Ekspertai vertina, kad 2009 m. vidutinė palūkanų norma skolinantis litais siekė 8,5 ­ 9 proc.