24-asis Lietuvos ekonomikos tyrimas (2009/2010-1)

VISĄ TYRIMĄ RASITE ČIA.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas pristato 2009 m. rugsėjį atliktą dvidešimt ketvirtą Lietuvos ekonomikos tyrimą, kuriame pateikiamos patikslintos 2009-ųjų metų prognozės bei 2010-ųjų metų prognozės.

Pagrindinis LLRI tyrimo tikslas – pateikti Lietuvos ekonomikos rodiklių vertinimus ir prognozes, paremtas rinkos dalyvių nuomone, apžvelgti veiksnius, galėjusius turėti įtakos respondentų vertinimams ir lūkesčiams.

̌ioje apklausoje dalyvavo 41 ekspertas. Respondentų atranka nėra reprezentacinė: tyrimo dalyviai neskirstomi pagal atstovaujamas veiklos rūšis, įmones ar regionus – apklausoje dalyvauti kviečiami sėkmingai dirbančių įmonių atstovai. Respondentų prašoma nurodyti ne atstovaujamos įmonės ar šakos rodiklius, bet bendras šalies realijas atitinkančias reikšmes, remiantis visa jiems prieinama informacija. Apklausos dalyviai įvertina ir prognozuoja tik tuos rodiklius, kuriuos, jų manymu, jie gali įvertinti. Apklausos dalyvių sąrašas pateikiamas leidinio pabaigoje.

Lietuvos ekonomikos tyrimo rezultatai trumpai:

  • Lyginant su 2009 m. vasarį atliktu tyrimu, pablo- gėjusios rinkos dalyvių prognozės 2009-iesiems metams rodo, kad tarp rinkos dalyvių atsirado ypač daug pesimizmo ir nusivylimo. Tyrimas rodo itin pablogėjusį Lietuvos ekonominės situacijos 2009-aisiais vertinimą, radikaliai pasikeitusius rinkos dalyvių lūkesčius.
  • Ekonominiai rodikliai (BVP augimas, eksporto augimas, įmonių finansiniai bei namų ūkių pajamų rodikliai) rodo stipriai pablogėjusią Lietuvos ekonominę situaciją 2009-aisiais, ir arba toliau blogėsiančią arba beveik tokio paties lygio situaciją 2010-aisiais.
  • Prognozuojamas beveik 5 proc. eksporto augimas 2010 metais, kuris rodo kitais metais atsigausiančios Lietuvos eksporto rinkos galimybes.
  • Toliau augant mokestinei naštai taip pat prognozuojamas 2009 m. rekordiškai išaugęs (6,3 proc. punktais BVP ) ir toliau 2010 m. augsiantis (iki 27,1 proc. BVP) šešėlinės ekonomikos lygis.
  • Prognozuojama blogėjanti namų ūkių ir įmonių padėtis. Tyrimo duomenimis, 2009 m. 20 proc. sumažės namų ūkių pajamos, 2010 m. laukiama šiokia tokia namų ūkių pajamų ir išlaidų rodiklių stabilizacija (pajamos mažės 2 proc.). Prognozuojama, kad finansiniai įmonių rodikliai (nuosavybės grąža ir pelningumas) bus rekordiškai prasti 2009 metais ir beveik negerės 2010-aisiais.
  • Tyrimo duomenimis, skolinimosi kaina 2009 metais išlieka rekordiškai aukšta, 2010 m. kiek sumažės, tačiau išliks didelė.