14-asis Lietuvos ekonomikos tyrimas (2004/2005-1)

VISĄ TYRIMĄ GALITE RASTI ČIA.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) pristato keturioliktąjį Lietuvos ekonomikos tyrimą, kuriame pateikiamos ekonomikos rodiklių patikslintos prognozės 2004-iesiems bei 2005 m. prognozės. Šis tyrimas buvo atliktas 2004 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais.

Rinkos dalyvių prognozės pateikiamos 4 skyriuose. Pirmasis skyrius nagrinėja bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą, šešėlinės ekonomikos dalį BVP, importo ir eksporto augimą, vartojimo ir gamintojų kaInų pokyčius, nedarbo lygį, mokesčių naštos dydį nuo BVP ir prognozuojamą lito ir JAV dolerio kursą. Antrajame skyriuje aptariami namų ūkių rodikliai: darbo užmokestis, namų ūkių pajamos bei investicijoms ir santaupoms skiriamos pajamų dalys. Trečiasis skyrius yra skirtas įmonių rodikliams: įmonių pelningumui, nuosavo kapitalo grąžai ir investicijoms, mokslui ir inovacijoms skiriamai išlaidų daliai. Ketvirtame skyriuje pristatome skolinimosi 1 ir 5 metams litais kainą, 3 mėnesių trukmės VVP pelningumą bei ne bankų paskolų rinkos dalį. Kiekvieno skyriaus pabaigoje lentelėje pateikiami apibendrinti tyrimo rezultatai.

Lietuvos ekonomikos tyrimo rezultatai trumpai:

  • 2004 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais atlikto tyrimo duomenimis, Lietuvos ekonominė situacija ir šiais, ir ateinančiais metais turėtų būti stabili. Ekonomika vis dar auga sparčiai, įmonių finansinė padėtis gerėja, daugėja dirbančiųjų ir kyla jų gaunamas darbo užmokestis. Ekonomikos augimą skatina vidaus rinkos ir eksporto plėtra, atgyjančios investicijos, gerėjantys verslo ir gyventojų lūkesčiai. Kita vertus, rinkos dalyvių nuomone, šešėlinės ekonomikos apimtys jau keletą metų nemažėja, net keturi iš dešimties oficialiai dirbančiųjų už minimalią algą gauna atlyginimus vokelyje. Neigiamos šešėlinės ekonomikos prognozės atspindi ir, rinkos dalyvių manymu, nemažėjančią, o šiemet net ir stipriau jaučiamą, mokesčių naštą. Pasidavę Europos Sąjungos stojimo nuotaikoms ir prieš pusę metų pateikę itin optimistiškas prognozes visose srityse, rinkos dalyviai ekonomikos augimą veikiančius procesus šįkart vertino racionaliau ir santūriau. Vis dar tikimasi pastovaus augimo užimtumo, darbo užmokesčio, investicijų ir užsienio prekybos srityse, tačiau nenumatoma didesnių išorinių veiksnių nulemtų šuolių.
  • 2005 m. laukiama spartesnio ir eksporto, ir importo augimo. Eksporto augimo tempai ir kitais metais turėtų būti viena procentine dalimi lėtesni už importo. Rinkos dalyviai prognozuoja, kad 2005 m. eksportas augs 12,5 proc., o importas 12,6 proc.
  • Naujausiame tyrime pastebimas ypač ryškus pokytis vertinant gamintojų prekių ir paslaugų kainų augimą: rinkos dalyviai per 40 proc. padidino žiemą išsakytus 2004 m. vertinimus – nuo 1,9 proc. iki 2,7 proc. Vartotojų kainų augimo prognozės buvo padidintos 7 proc. Vartojimo prekių kainų indekso didinimas šį kartą gali būti susijęs ne tiek su kylančiomis namų ūkių investicijomis (kurios, rinkos dalyvių nuomone, šiemet gerokai santūresnės), kiek su augančiomis kasdieniam vartojimui skiriamomis lėšomis. Gamintojų kainos kyla dėl subsidijų eksportui už ES ribų bei neimportuojamų į Lietuvą subsidijuotų žemės ūkio produktų iš ES. Be to, pasikeitus užsienio prekybos režimui, brango daugelis iš trečiųjų šalių importuojamų prekių ir žaliavų. Gamintojų kainas smarkiai kelia ir rekordiškai brangstanti nafta.
  • Stabiliai augant ekonomikai, toliau gerėja padėtis darbo rinkoje. Rinkos dalyviai teigia, kad 2004 m. pabaigoje nedarbo lygis bus 9,6 proc., palyginti su 11 proc. 2003 m. pabaigoje. Tikimasi, kad nedarbas ir toliau tolygiai mažės ir 2005 m. pabaigoje sudarys 9 proc.
  • LLRI tyrimo duomenimis, po dvejų metų stagnacijos, 2004 m. tikimasi spartesnio darbo užmokesčio augimo. Rinkos dalyviai pagerino savo metų pradžioje išsakytas prognozes ir mano, kad 2004 m. vidutinis darbo užmokestis augs 7 proc. (72 Lt/mėn.) ir sudarys 1113 Lt/mėn. Kaip rodo tyrimo rezultatai, darbo užmokesčio augimui įtaką daro mažėjantis nedarbas ir stiprėjanti konkurencija dėl darbo jėgos, toliau augantis įmonių efektyvumas ir pelningumas ir tikėtinas postūmis dėl narystės Europos Sąjungoje. Optimistiškesnes vidutinio darbo užmokesčio prognozes lėmė ir minimalios mėnesinės algos, įskaitant ir biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimus, didinimas.
  • Rinkos dalyvių nuomone, gyventojų finansinė padėtis 2005 m. turėtų šiek tiek gerėti. Prognozuojama, kad 2005 m. namų ūkių pajamos augs beveik 6,6 proc. (127 Lt/mėn.) ir metų gale sieks 2055 Lt/mėn. Augančios pajamos sietinos su toliau mažėsiančiu nedarbu, augančiu darbo užmokesčiu ir didėsiančiomis nesamdomojo darbo pajamomis. Namų ūkių pajamų lygiui įtakos taip pat turės didinamos pensijos, įvairios socialinės pašalpos, kitos biudžeto išmokos.
  • Kitais metais, rinkos dalyvių vertinimu, pelningumas ir nuosavybės grąžos rodikliai didės. Prognozuojama, kad 2005 m. grynasis pelningumas vidutiniškai augs iki 6,5 proc., nuosavybės grąža – iki 10,6 proc. Tikėtina, kad šiuos santūriai optimistinius rinkos dalyvių lūkesčius lemia tebesitęsiantis Lietuvos ekonomikos augimas, didėjanti vidaus paklausa ir su naryste ES siejama nauda. Neigiamos įtakos finansiniams rodikliams gali turėti didėjanti kvalifikuoto darbo paklausa ir kaštai.
  • 2004 m. skolinimosi iš komercinių bankų kaina stabilizavosi ir buvo panaši į buvusią 2003 m. LLRI tyrimas rodo, kad 2004 m. pabaigoje skolinimo iš komercinių bankų kaina truputį didės. Rinkos dalyvių nuomone, 2004 m. pabaigoje 1 ir 5 metų trukmės paskolos litais kainuos tiek pat – 5,6 proc.
  • LLRI tyrimo dalyviai prognozuoja, kad 2004 m. pabaigoje vienas JAV doleris bus vertas 2,88 lito. Tai yra tik nežymiai daugiau nei žiemą prognozuotas 2,81 lito kursas, tačiau kur kas mažiau nei prieš metus prognozuotas 3,33 lito kursas. Tačiau tai yra praktiškai toks pat kursas kaip ir 2004 liepos-rugpjūčio mėnesiais rinkoje užfiksuotas JAV dolerio ir euro kursas. Taigi rinkos dalyviai neprognozuoja didesnio JAV dolerio vertės pokyčio, o jų vertinimai atitinka šios valiutos vertės svyravimus rinkoje. Rinkos dalyviai prognozuoja, kad kitais metais JAV dolerio vertė lito atžvilgiu dar šiek tiek kils ir 2005 m. pabaigoje sudarys 2,94 lito.