12-asis Lietuvos ekonomikos tyrimas (2003/2004-1)

VISĄ TYRIMĄ GALITE RASTI ČIA.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) pristato dvyliktąją Lietuvos ekonomikos tyrimą, kuriame pateikiamos ekonomikos rodiklių patikslintos prognozės 2003-iesiems bei 2004 m. prognozės. Šis tyrimas buvo atliktas 2003 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais.

Rinkos dalyvių prognozės pateikiamos 4 skyriuose. Pirmasis skyrius nagrinėja bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą, šešėlinės ekonomikos dalį BVP, importo ir eksporto pokyèius, vartojimo ir gamintojų kainų pokyčius, nedarbo lygį, mokesčių naštos dydį nuo BVP ir prognozuojamą lito ir JAV dolerio kursą. Antrajame skyriuje aptariami namų ūkių rodikliai: darbo užmokestis, namų ūkių pajamos bei investicijoms ir santaupoms skiriamos pajamų dalys. Trečiasis skyrius yra skirtas įmonių rodikliams: įmonių pelningumui, nuosavo kapitalo grąžai ir investicijoms, mokslui ir inovacijoms skiriamai išlaidų daliai. Ketvirtame skyriuje pristatome skolinimosi 1 ir 5 metams litais kainą, 3 mėnesių trukmės VVP pelningumą bei ne bankų paskolų rinkos dalį. Atkreipiame dėmesį, kad šio tyrimo metu atsisakėme klausimo apie skolinimosi eurais kainą. Kiekvieno skyriaus pabaigoje lentelėje pateikiami apibendrinti tyrimo rezultatai.

Lietuvos ekonomikos tyrimo rezultatai trumpai:

  • 2003 m. liepos-rugpjūčio mėn. atlikto tyrimo duomenimis, 2003 m. Lietuvos ekonomikos augimas spartės, toliau kils gyventojų pajamos, mažės skolinimosi kaina, tačiau įmonių finansiniai rodikliai iš esmės nesikeis. Prognozuojama, kad 2004 m. Lietuvos ūkis augs panašiais tempais, sparečiau didės namų ūkių pajamos, gerės įmonių finansinė padėtis.
  • Prognozuojama, kad šiemet eksporto augimas kiek spartės, o importo lėtės, ir, priešingai nei 2002 m., eksporto augimo tempai vėl lenks importo. Pasak rinkos dalyvių, 2003 m. eksportas augs 12,3 proc., o importas–11,7 proc. Šių metų  liepos mėnesį rinkos dalyviai nepakeitė eksporto augimo prognozės, tačiau ankstesnę importo augimo prognozę sumaþino 1.1 proc. punkto. Tai galima aiškinti po 2001 m. šuolio sulėtėjusiais investiciniais procesais bei lito atžvilgiu silpnėjančiu JAV doleriu, dėl kurio mažėja litais išreikšta importo vertė. Kita galima priežastis– sumenkę lūkesčiai dėl gyventojų pajamų ir kasdienio vartojimo reikmėms skiriamų lėšų augimo.
  • LLRI tyrimo duomenimis, šešėlinio sektoriaus apimtys nesikeičia ir tebesudaro penktadalį šalies ekonomikos. Nors šių metų pradžioje rinkos dalyviai tikėjosi, kad šešėlinės ekonomikos šiek tiek mažės, liepos mėnesį jie vis dėlto padidino savo prognozę iki 2002 m. lygio. Tikėtina, kad tokias prognozes daugiausia lemia nemažėsianti mokesčių našta. Anot rinkos dalyvių, 2004 m. šešėlinės ekonomikos dalis BVP turėtų mažėti iki 19 proc. Kadangi mokečių našta nesikeis ir kitąmet, taip pat nemažės verslo ir darbo reguliavimų, prognozuojamas šešėlinės ekonomikos mažėjimas greičiausiai siejamas su galimu drausminančiu artėjančios narystės Europos Sąjungoje poveikiu.
  • Stabiliai augant ekonomikai, toliau gerėja padėtis darbo rinkoje. Rinkos dalyviai teigia, kad 2003 m. pabaigoje nedarbo lygis bus 11,3 proc., palyginti su 12,7 proc. 2002 m. pabaigoje. Gerėjant lūkesčiams, šių metų viduryje rinkos dalyviai sumažino savo ankstesnæ prognozę 0.5 proc. punkto. Tikimasi, kad nedarbas ir toliau gan sparčiai mažės ir 2004 m. pabaigoje sudarys 10,5 proc.
  • LLRI tyrimas rodo, kad kitąmet namų ūkių padėtis vėl turėtų pastebimai gerėti. Rinkos dalyvių nuomone, 2004 m. namų ūkių vidutinės pajamos augs 7,1 proc. (137 Lt.) ir sieks 2055 Lt/mėn. Tokie lūkesčiai daugiausiai siejami su prognozuojamu spartesniu darbo užmokesčio augimu bei toliau mažėsiančiu nedarbu.
  • Kylant darbo užmokesčiui ir namų ūkių pajamoms, namų ūkių santaupų ir investicijų turėtų ir toliau daugėti, tačiau santaupų augimui sulėtėjus, investicijos vėl augs sparčiau nei santaupos ir sudarys didesnę pajamų dalį. Prognozuojama, kad 2004 m. santaupos augs 8,5 proc., o investicijos 12,1 proc., o jų apimtys tebebus apylygiai –atitinkamai 282 Lt/mėn. ir 287 Lt/mėn.

  • LLRI tyrimo duomenimis, įmonių pelningumo ir nuosavybės grąžos rodikliai 2003 m., palyginti su 2002 m., nekis, tačiau 2004-ieji įmonėms turėtų būti sėkmingesni. Rinkos dalyvių nuomone, 2003 m. įmonių grynasis pelningumas vidutiniškai sudarys 5,7 proc. Panašios tendencijos stebimos ir nagrinėjant nuosavybės gražos rodiklį. Pasak tyrimo dalyvių, įmonių nuosavybės graža 2003 m. vidutiniškai sieks 9,9 proc., palyginti su 9.2 proc. 2002-aisiais.