11-asis Lietuvos ekonomikos tyrimas (2002/2003-2)

VISĄ TYRIMĄ RASITE ČIA.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) pristato vienuoliktąji Lietuvos ekonomikos tyrimą, kuriame pateikiamos ekonomikos rodiklių 2002 m. vertinimai bei patikslintos prognozės 2003-iesiems. Šis tyrimas buvo atliktas 2003 m. sausio- vasario mėnesiais.

Rinkos dalyvių prognozės pateikiamos 4 skyriuose. Pirmasis skyrius nagrinėja bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą, šešėlinės ekonomikos dali BVP, importo ir eksporto augimą, vartojimo ir gamintojų kainų pokyčius, nedarbo lygi, mokesčių naštos dydi nuo BVP ir prognozuojamą lito ir JAV dolerio kursą. Antrame skyriuje aptariami namų ūkių rodikliai: darbo užmokestis, namų ūkių pajamos bei investicijoms ir santaupoms skiriamos pajamų dalys. Trečiasis skyrius yra skirtas imonių rodikliams: imonių pelningumui, nuosavo kapitalo grąžai ir investicijoms, mokslui ir inovacijoms skiriamai išlaidų daliai. Ketvirtame skyriuje pristatome 1 ir 5 metų paskolų litais ir eurais palūkanų normas, 3 mėn. trukmės VVP pelningumą bei ne bankų paskolų rinkos dali. Taip pat pateikiama indėlių rinkos analizė. Kiekvieno skyriaus pabaigoje lentelėje pateikiami apibendrinti tyrimo rezultatai.

Lietuvos ekonomikos tyrimo rezultatai trumpai:

  • 2003 m. pradžioje LLRI atliktas tyrimas patvirtino 2002 m. viduryje rinkos dalyvių išsakytus lūkesčius, kad Lietuvos ūkis sparčiai kyla. Rinkos dalyviai teigia, kad 2002 m. šalies ekonomika augo 5,2 proc. Ūkio plėtrą skatino suaktyvėjusi vidaus rinka ir eksportas, nors pernai pastarojo augimas sumažėjo. Prielaidas ekonomikos augimui sudarė ir 2001 m. gerokai ūgtelėjusios investicijos, tačiau 2002 m. jų mažėjo. Kaip rodo LLRI tyrimas, besitęsianti ūkio plėtra ir mažėjantis nedarbas didina namų ūkių pajamas, o tuo pačiu vartojimą ir investicijas. Šiemet turėtume stebėti panašias tendencijas. Rinkos dalyvių nuomone, 2003 m. BVP augimas bus panašaus lygio kaip ir pernai – 5,1 proc. Prognozuojama, kad spartės eksporto augimas, gerės imonių finansinė situacija, toliau mažės nedarbas. Tai turėtų sudaryti sąlygas po metų pertraukos kilti vidutiniam darbo užmokesčiui ir toliau augti namų ūkių pajamoms.
  • LLRI tyrimo duomenimis, 2002 m. sulėtėjo Lietuvos užsienio prekybos augimas. Pastebimai smukus eksporto augimui, eksporto ir importo plėtros tempai supanašėjo, ir importas vėl pradėjo augti truputi sparčiau nei eksportas. Rinkos dalyvių nuomone, pernai eksportas augo 12 proc., importas – 12,2 proc. Prognozuojama, kad šiemet užsienio prekyba plėtosis truputi sparčiau – eksportas augs 12,3 proc., importas – 12,8 proc. Tačiau tendencijos bus tos pačios – importo augimas ir toliau šiek tiek viršys eksporto.
  • Rinkos dalyviai teigia, kad vartojimo prekių ir paslaugų kainos 2002 m. augo 1,3 proc., tačiau šiemet jos kils daug sparčiau – 2,4 proc. Pernai sulėtėjęs kainų augimas siejamas su JAV dolerio atžvilgiu pabrangusiu litu, kuris gerokai atpigino iš dolerinių rinkų importuojamas prekes ir vertė vietos gamintojus atitinkamai mažinti savo produkcijos kainas. Kainas mažėti taip pat skatino stiprėjanti konkurencija vidaus rinkoje, kurią dar labiau didino Lietuvos eksportuotojų atsigręžimas i vidaus rinką smukus užsienio paklausai ir išaugus lito kursui. Kita vertus, LLRI tyrimas rodo, kad pernai kainas kilti skatino augančios namų ūkių pajamos ir vartojimas. Kainų lygi kilstelėjo pabrangusios monopolinės telekomunikacijų paslaugos, padidintos valstybės reguliuojamų elektros ir šilumos kainos, degalų ir cigarečių akcizai.
  • Pasak rinkos dalyvių, 2002 m. mokesčių našta iš esmės nesikeitė ir sudarė apie 36 proc. BVP. Kaip rodo LLRI tyrimo rezultatai, praėjusių metų mokesčių didėjimą atsvėrė pakankamai spartus ūkio augimas. Galima teigti, kad didėjant mokesčiams bendrą mokesčių naštą mažino didėjančios pajamos iš neapmokestinamų arba mažesniais tarifais apmokestinamų veiklų ir šaltinių.
  •  Rinkos dalyviai mano, kad 2003 m. mokesčių našta vėl didės ir sudarys 37 proc. BVP. Šiemet mokesčių naštą labiausiai sunkins i didesnę pusę pasikeitę gyventojų pajamų mokesčio tarifai. Ši padidinimą iš dalies turėtų atsverti itvirtinti apmokestinamųjų pajamų atskaitymai bei padidintas neapmokestinamasis minimumas. Mokesčių našta didės dėl naujo pakuotės aplinkos teršimo mokesčio, toliau didinamų akcizai, PVM naujovių.
  • Prognozuojama, kad toliau mažėjantis nedarbas ir auganti darbo jėgos paklausa, gerėsianti imonių finansinė padėtis skatins darbo užmokesčio augimą. Tyrimo duomenims, šiemet jis turėtų augti 4 proc. iki 1081 Lt/mėn. Darbo užmokesti turėtų didinti padidintas neapmokestinamasis pajamų minimumas, tačiau dėl jau minėtų priežasčių jo poveikį vienareikšmiškai vertinti sunku. Darbo užmokesčio augimą gali stabdyti užsitęsę „kainų karai”, kurie gali turėti neigiamos itakos imonių pelningumui. Tačiau rinkos dalyviai šiemet imonių pelningumo mažėjimo neprognozuoja.
  • Kylant darbo užmokesčiui ir namų ūkių pajamoms, namų ūkių santaupų ir investicijų turėtų ir toliau daugėti. Rinkos dalyviai prognozuoja, kad 2003 m. santaupos vėl augs sparčiau nei investicijos – atitinkamai 7,8 proc. ir 2,5 proc., tačiau jų apimtys bus apylygės –  249 Lt/mėn. ir 245 Lt/mėn. Papildomų paskatų investicijoms turėtų suteikti naujasis Gyventojų pajamų mokesčio istatymas, kuris itvirtino fizinių asmenų pajamų mokesčio lengvatas gyvybės draudimo imokoms. Kaip rodo LLRI tyrimo rezultatai, 2002 m. kiek sumenko imonių finansiniai rodikliai. Rinkos dalyvių nuomone, imonių grynojo pelningumo rodik- lis vidutiniškai sudarė 5,6 proc., nuosavybės grąža – 9,7 proc. Mažesnis pelningumo augimas siejamas su smukusiomis eksporto rinkomis ir nuostoliais dėl JAV dolerio atžvilgiu stiprėjusio lito. Kita priežastis – kritus JAV dolerio kursui ir esant nepalankiai situacijai užsienio šalyse didėjo konkurencija, kuri vertė imones mažinti ne tik sąnaudas, bet ir pelno maržą. Nepaisant gan pesimistinių lūkesčių dėl pasaulio ekonomikos perspektyvų, šiemet laukiama geresnių imonių finansinių rezultatų. Rinkos dalyvių nuomone, grynasis pelningumas vidutiniškai augs iki 6 proc., nuosavybės grąža – iki 10,3 proc. Tikėtina, kad šiuos lūkesčius lemia narystės ES perspektyvos ir laukiama nauda, auganti vidaus paklausa.
  • Rinkos dalyvių lūkesčiai dėl šių metų šalies makroekonomikos situacijos, namų ūkių ir imonių padėties yra optimistiški. Kitas tyrimas, kuris bus atliktas 2003 m. viduryje, parodys, ar ir kaip pasikeis jų prog- nozės bei kokios, jų nuomone, bus šalies ūkio raidos tendencijos 2004-aisiais.