„Atlas Network“: Klestėti namuose arba Tauragės pertvarkos istorija


Tauragė – nedidelis pramoninis miestas vakarų Lietuvoje, netoli Rusijos Kaliningrado srities. Pastaraisiais metais jis tapo pavyzdžiu likusiai šalies daliai, nes tapo užsienio investicijų ir žaliosios energetikos inovacijų traukos centru. Vos prieš dešimtmetį ji kentėjo nuo prastos viešosios politikos ir galimybių trūkumo.

Pagal 2014 m. Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) parengtą savivaldybių indeksą, kuriame, remiantis 65 rodikliais, vertinama, kokiu mastu vietos valdžia sudaro palankias sąlygas gyventi ir dirbti, užtikrina vartotojų pasirinkimą, skatina investicijas ir gerą valdymą, ji užėmė 47 vietą iš 54 vertintų savivaldybių. Tauragėje buvo aukštas nedarbo lygis, menkos investicijos, riboti viešieji ištekliai buvo skirstomi neefektyviai. Dabar padėtis pasikeitė, ir kadaise svetur laimės ieškoti išvykę gyventojai šiandien grįžta į Tauragę.

„Atlas Network“ nuotr.

Permainų vėjas

2014 m. žemas Tauragės reitingas savivaldybių indekse buvo pateisinamas. Čia trūko galimybių. Jos valdžiai priklausė tušti žemės sklypai ir žlungančios savivaldybės įmonės. Žmonės būriais vyko ieškoti geresnio gyvenimo svetur. Dainius ir Lina Lapinskai buvo vieni jų. Jie pasirinko persikelti į Londoną.

Dainius dirbo šokolado fabrike Jungtinėje Karalystėje, ir nors tai galėjo padidinti šeimos galimybes, gyvenimas užsienyje reiškė, kad vaikai negalės lankyti lietuviškų mokyklų, kad jie bus atskirti nuo artimųjų ir visada bus toli nuo namų.

Tarp tų valdžios pareigūnų, teisingai diagnozavusių, ką reikia keisti, kad Tauragė pasuktų kitu keliu, buvo ir dabar buvęs meras Sigitas Mičiulis. Jis pripažino, kad miestui reikia įgyvendinti keletą svarbių reformų, kurios pertvarkytų verslo aplinką, pritrauktų užsienio investicijų, sumažintų nedarbą ir savivaldybės vaidmenį vietos ekonomikoje.

„Savivaldybių indeksas vertina savivaldybes pagal tai, kokias sąlygas jos sukuria žmonėms gyventi, dirbti, investuoti, – tvirtino LLRI viceprezidentė Aneta Vainė. – Mes sukūrėme šį indeksą, siekdami suteikti vietos valdžios institucijoms gaires, kaip formuoti ir vykdyti politiką, kuri leistų žmonėms gyventi orų gyvenimą, dirbti ir imtis verslo – klestėti ten, kur gyvena, užuot ieškojus geresnio gyvenimo kitur.“

„Atlas Network“ nuotr.

Gyventi geriau

LLRI savivaldybių indeksas vedė pokyčių keliu. Dalis struktūrinių reformų, kurias įgyvendino vietos pareigūnai, apėmė nenaudojamo savivaldybės turto realizavimą – pavyzdžiui, neužstatyto žemės sklypo pardavimą Danijos įmonei „Netmark“, gaminančiai žvejybos ir sporto tinklus. „Netmark“ nusipirko šį sklypą, kad galėtų išplėsti savo vykdomą veiklą. Nuo 2016 m., kai įsigijo 1 600 kvadratinių metrų dydžio papildomą žemės sklypą, „Netmark“ 30 proc. išplėtė savo gamybos pajėgumus, įdarbino papildomų darbuotojų, sumokėjo daugiau mokesčių ir suteikė daugiau naudos valstybei, savivaldybei ir Tauragės gyventojams.

Nuo laisvo kritimo iki darbo vietų kūrimo

Savivaldybių institucijos, siekdamos atsakyti į privatizavimo kritiką, pasitelkė LLRI tyrimus, nes bandė sudaryti vienodas sąlygas ūkio subjektų konkurencijai. Tauragės rajono savivaldybė pirmoji Lietuvoje pardavė savivaldybės įmonių akcijas. Peržiūrėdama savivaldybės turimą turtą – nuo pastatų iki žemės ir savivaldybės įmonių – miesto valdžia nustatė, kas savivaldybei nebūtina turėti ir prižiūrėti, kas eikvoja ribotus viešuosius išteklius ir ką galima parduoti tiems, kurie iš tikrųjų nori investuoti, kad tas turtas taptų produktyvus. Šios investicijos pagerino vietovę, sukūrė darbo vietų ir leido savivaldybei perskirstyti ribotus išteklius tinkamesnėms viešosioms paslaugoms.

„Atlas Network“ nuotr.

Klestinčios bendruomenės kūrimas

Dainius ir Lina nusprendė persikelti atgal į Tauragę. Miestą, kuris virto patrauklia vieta dirbti, gyventi ir kurti šeimą.

Dainius anksčiau dirbo bendrovėje „Netmark“, tačiau grįžęs į Tauragę jis sugebėjo užsitikrinti darbą naujose pareigose – gamybos linijos „audimo“ skyriuje, kur surišami siūlai, iš kurių formuojamos virvės, vėliau audžiami aukštos kokybės tinklai tarptautiniams „Netmark“ klientams. Darbas jį tenkina, be to, jie su Lina gali auginti sūnų ir dukrą arti savo artimųjų, o tai jiems labai svarbu. Jie yra namuose. „Labai džiaugiuosi, kad turiu šį darbą, šiame mieste“, – sakė Dainius. – Man tai pats gražiausias miestas ir tikrai jo nekeisčiau į jokį kitą.“

„Atlas Network“ nuotr.

Tauragės pertvarkos istorijoje dalyvauja daugybė veikėjų, kurie siekia to paties rezultato – sukurti geresnę bendruomenę, kurioje būtų galima gyventi laisvai, oriai ir turint galimybių. LLRI nubrėžė aiškią kryptį, miesto valdžia įgyvendino reformų planą, kad miestas taptų patrauklesne vieta verslui, o privačios bendrovės, tokios kaip „Netmark“, sąžiningai investavo abipusiai naudingas lėšas. Vienų sėkmė buvo paremta kitų sėkme, ir tokie lietuviai kaip Dainius ir Lina dabar gauna naudos.

LLRI savivaldybių indekso sėkmė įkvėpė jį pritaikyti Gruzijoje, Graikijoje, Kenijoje, Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje. Produkto genialumas yra tas, kad jis suvienodina paskatas savivaldybėms ir politikams gerinti savo valdymą siekiant pritraukti naujų gyventojų. Rezultatas: geresnės bendruomenės, kuriose daugiau laisvės, orumo, vilties ir galimybių.

Tekstą parengė AJ Skiera. Straipsnis perpublikuotas iš „Atlas Network“