Kas motyvuoja įmones eiti žalinimo ir žiedinimo keliu?


Naujausi Europos Sąjungos tikslai prisidėti prie klimato išsaugojimo puoselėja visų sektorių žalinimo ir žiedinimo idėjas.

Iki 2050 metų Europa tikisi tapti pirmuoju klimatui neutraliu žemynu ir užtikrinti, kad nebeliktų šiltnamio efektą sukeliančių dujų grynosios emisijos, o ekonomikos augimas būtų atsietas nuo išteklių naudojimo. Tarp Europos Sąjungos išsikeltų tvarių augimo tikslų – padėti įmonėms tapti pasaulio lyderėmis švarių produktų ir technologijų srityje bei užtikrinti teisingą ir įtraukią pertvarką. Europos žaliojo kurso siekių įgyvendinimui prioritetą teikia ir Lietuvos Vyriausybė.

Vis dėlto visų jų realizavimas neatsiejamas nuo privataus sektoriaus sprendimų. Žaliosios politikos iniciatyvų įgyvendinimas ne tik duoda postūmį naujiems įmonių projektams, bet ir vis dažniau virsta konkrečiais įstatymais ir įpareigojimais verslui. Nemenkai prie to prisideda ir vartotojai.

Apie visa tai – kaip įmonėms sekasi eiti žalinimo ir žiedinimo keliu, kas tai daryti jas motyvuoja ir atstumia laidoje diskutuoja tekstilės bendrovės „Utenos trikotažas“ vadovas Petras Jašinskas ir pakuočių gamybos bendrovės „Smurfit Kappa“ inovacijų vadovas Gediminas Nagreckas.