Analizė. Mažiau reguliavimų – mažiau korupcijos: Užsienio valstybių patirtis

Santrauka

1.      Tyrimai vienareikšmiškai patvirtina, jog korupcija tam tikroje valstybėje tuo mažesnė, kuo ta valstybė ekonomiškai laisvesnė ar sąlygos verslui paprastesnės. Toks ryšys nustatytas tiek vertinant ekonominę laisvę bendrai, tiek atskirus ekonominės laisvės ar verslo sąlygų aspektus.
2.      Palyginus su 10 mažiausia korupcija pasaulyje pasižyminčiomis valstybėmis Lietuvoje verslo įkūrimui, statybos leidimo sutvarkymui ar mokesčių mokėjimui skiriamas laikas gali trukti iki dviejų kartų ilgiau.
3.      Naujoji Zelandija per dešimtmetį nuo 1984 metų įvykdė iki šiol didžiausios pasaulyje apimties verslo sąlygų gerinimo bei valdžios kišimosi į ekonomiką sumažinimo reformas. Tiek įvairiuose ekonominės laisvės indeksuose, tiek Korupcijos suvokimo indekse, nuo pat tada, kai pastarasis pradėtas skaičiuoti, Naujoji Zelandija užima tik pačias aukščiausias vietas.
4.      Lietuvoje verslą kontroliuojančių institucijų yra 152. Beveik nėra veiksmų, kurie versle nebūtų reguliuojami. Neišvengiamai kyla didelė pagunda paveikti valstybės tarnautojų sprendimus.
5.      Gruzija 2004 metais sumažinusi taikomų licencijų skaičių 84 proc. bei atlikusi kitas plačios apimties verslo aplinkos gerinimo, privatizavimo ir valstybės funkcijų atsisakymo reformas, Korupcijos suvokimo indekse pakilo iš 133 vietos 2004 metais iki 68 vietos 2010 metais.
6.      Pietų Korėja 1999 metais panaikinusi 49 proc. šalyje taikytų reguliavimų bei pritaikiusi naujus reguliavimo politikos principus, Lietuvą 2010 metų Korupcijos suvokimo indekse pralenkė 7 vietomis. 1999 metais Pietų Korėja su Lietuva indekse dalinosi 50 vietą.
7.      Kolumbijos sostinėje Bogotoje, perleidus statybos leidimų išdavimą iš savivaldybės įstaigos privatiems subjektams, statybos leidimui sutvarkyti reikalingas laikotarpis sumažėjo nuo 1081 dienos iki 51 dienos. Lietuvoje tai trunka 162 dienas.
8.      Ekonominė veikla reguliuojama siekiant apsaugoti vartotojus bei aplinką. Tačiau reguliavimų taikymas kainuoja. Tiesioginės reguliavimo sąnaudos yra valstybės biudžeto lėšos skiriamos reguliavimų administravimui bei verslo lėšos skiriamos prisitaikyti prie reguliavimų. Paskaičiuota, kad 1997-1998 metais Kanadoje verslo prisitaikymo prie reguliavimų išlaidos buvo beveik 20 kartų didesnės nei valstybės išlaidos reguliavimų administravimui bei prilygo vidutiniškai 24 proc. namų ūkio patiriamų išlaidų atskaičiavus mokesčius. Netiesioginė reguliavimų kaina yra suvaržytos pasirinkimo galimybės daryti dalykus kitaip nei numato reguliavimai, šešėlinė ekonominė veikla bei galimybių korupcijai sudarymas.
9.      Reguliavimai sukuria galimybės korupcijai – sandoriams tarp privačių asmenų ir valstybės tarnautojų, kuriais siekiama neteisėtos asmeninės naudos ir taip apgaunama valstybė. Pagrindinė korupcijos prielaida – valstybės tarnautojo pareiga ar galimybė priimti subjektyvų sprendimą dėl privačiam asmeniui svarbaus reikalo. Šios prielaidos sustiprėja, jeigu valstybės tarnautojo sprendimas yra monopolinis, t.y. jeigu joks kitas valstybės tarnautojas ar privatus subjektas negali priimti šio sprendimo, bei jeigu valstybės tarnautojas yra kuo mažiau atskaitingas.
VISOS ANALIZĘ GALITE ATSISIŲSTI PASPAUDĘ NUORODĄ Mažiau reguliavimų – mažiau korupcijos: Užsienio valstybių patirtis.pdf