Ekspertizė. Siūlomas viešosios paslaugos apibrėžimas gali vesti į nepagrįstą paslaugų ir atskirų rinkų nacionalizavimą

Seimas svarsto Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-4142[1], kuriuo keičiamas Viešojo administravimo įstatymas (nauja redakcija).

Siūlomas naujas viešosios paslaugos apibrėžimas viešąją paslaugą apibrėžia labai plačiai, apibrėžime nurodyti požymiai neatlieka kriterijų funkcijos, t. y. nepadeda vienareikšmiškai išskirti paslaugų grupės iš paslaugų visumos. Toks viešosios paslaugos apibrėžimas ir nuostatos, kad viešąsias paslaugas gali teikti tik valstybinės įmonės, įtvirtinimas gali vesti į nepagrįstą paslaugų ir atskirų rinkų nacionalizavimą, o taip pat pažeisti Konstitucijos 46 str.

Todėl projektu siūlomam viešosios paslaugos apibrėžimui negalima pritarti, jį būtina tobulinti, įvardinant konkrečius kriterijus, kurie pagrįstų, kodėl paslaugą turėtų teikti valstybinė įmonė, ir leistų lengvai ir vienareikšmiškai atskirti, ar konkreti paslauga pasižymi nurodytais bruožais ir ar gali būti laikoma viešąja paslauga.

Vadovaujantis teisinio tikrumo ir sąžiningos konkurencijos principais, būtina koreguoti Įstatymo 20 str. 6 d.:

Viešojo administravimo subjektas, administruojantis viešosios paslaugos teikimą, gali steigti ar inicijuoti viešosios paslaugos teikėjo, kuriame savininko, dalininko ar akcininko teises ir pareigas įgyvendina valstybė ar savivaldybės, steigimą tik tuo atveju, jeigu nėra galimybių užtikrinti, kad reikalingos kokybės viešąją paslaugą galėtų teikti jau veikiantys fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuose savininko, dalininko ar akcininko teises ir pareigas įgyvendina valstybė ar savivaldybės.”

Su išsamiais argumentais prašome susipažinti čia.

 

 

 

 

https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2020/04/LLRI-pastabos-Viesojo-administ-ravimo—statymui_20200406.pdf