Pozicija. Dėl valstybės pagalbos taisyklių Europos Komisijai

Lietuvos laisvosios rinkos institutas Europos Komisijai pateikė poziciją dėl 2012 m. valstybės pagalbos modernizavimo priemonių rinkinio, geležinkelių gairių ir trumpalaikio eksporto kredito draudimo tinkamumo patikros.

Pozicijoje akcentuojama, kad valstybės pagalbos modernizavimas turi būti vykdomas taip, kad ribotų valstybių narių galimybę nepagrįstai finansuoti valstybei priklausančias ir (arba) valstybės kontroliuojamas įmones. Valstybės pagalba selektyviam rinkos dalyvių ratui suteikia ekonominį pranašumą, taip iškraipoma konkurencija. Modernizuojant valstybės pagalbos taisykles neturėtų būti daromas kompromisas tarp bendro valstybės pagalbos draudimo ir noro prioritetizuoti pagalbos kontrolę, darančią didesnį poveikį vidaus rinkai.

Verslo aplinkos reguliavimo reguliavimo mažinimas teiktų naudą visiems rinkos dalyviams, nes sumažėtų verslo išlaidos, tai užtikrintų sąžiningą konkurenciją. Taigi, norėdamos užtikrinti veiksmingą rinkos veikimą, ES institucijos turėtų skatinti valstybes mažinti administracinę ir mokestinę naštą, o ne teikti valstybės pagalbą verslo subjektams.

Be to, vidaus sandorius taip pat reikalinga vertinti valstybės pagalbos taisyklių kontekste. Vidaus sandoriai kontroliuojamiems subjektams suteikia konkurencinį pranašumą, nes užtikrinamas nuolatinis pajamų srautas. Kiti rinkos dalyviai tokių lengvatų negauna.

Valstybės iniciatyvos užsiimti ekonomine veikla turi būti vertinamos pagal valstybės pagalbos taisykles. Sektoriuose, kur rinka veikia tinkamai, valstybė turi susilaikyti nuo komercinės veiklos vykdymo. Valstybės kišimasis suteikiant teisę tam tikroms įmonėms teikti paslaugas turi būti pagrindžiamas absoliučiu būtinumu užtikrinti viešąjį interesą. Šiame kontekste EK būtų tikslinga tikrinti valstybių narių valdžios institucijų planus teikti konkrečias prekes ir (arba) paslaugas, kai tai daroma sudarant sandorius tarp valstybės įstaigų, o ne taikant konkurencijos įstatymus ir vidaus rinkos priemones, skatinančias geresnės kokybės ir mažesnės kainos prekių ir (arba) paslaugų teikimą.

Parsiųsti ir skaityti poziciją galima čia.