Ekspertizė. Koncentracijos riba – kada ūkio subjektai privalės gauti leidimą?

Lietuvos laisvosios rinkos instituto pastabos ir pasiūlymai Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 3, 8, 9, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas išanalizavo Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 3, 8, 9, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Projektas) ir teikia savo pastabas ir pasiūlymus.

Projektas siūlo keisti bendrųjų pajamų riba, kurią viršijus, koncentraciją vykdantys ūkio subjektai privalo gauti Konkurencijos tarybos leidimą. Pritariame siūlymui bendrųjų pajamų ribą didinti iki 20 mln. eurų (dabar yra 14,5 mln.), kiekvieno dalyvio bendrąsias pajamas iki 2 mln. eurų (dabar yra 1,45 mln.) ir apskaičiuojant šį dydį vertinti tik Lietuvoje gautas bendrąsias pajamas.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad net ir po šių pakeitimų bendrųjų pajamų riba, nuo kurios reikia gauti koncentracijos leidimą Lietuvoje išliktų viena iš žemesnių ES. Kaip rodo duomenys (žr. lentelę žemiau), žemesnė bendrųjų pajamų riba būtų tik Bulgarijoje, Estijoje, Kipre, Maltoje ir Vengrijoje (iš dalies).

Pernelyg žema riba nepagrįstai riboja ūkio subjektų galimybes vykdyti ekonominę veiklą, būti konkurencingiems tarptautinėse rinkose ir tuo pat metu sukuria administracinę naštą tiek įmonėms, tiek Konkurencijos tarybai, kuri privalo vertinti nepagrįstai mažus įmonių susijungimus ar sandėrius.

Be to, už pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimą ūkio subjektai Konkurencijos tarybai privalo mokėti nuo 5900 eurų iki 10300 eurų, o už atskirus koncentracijos veiksmus – nuo 1770 eurų iki 3090 eurų[1], o tai sudaro papildomą finansinę naštą, ypač mažesnėms įmonėms.

Primename, kad pagal Europos Komisijos naudojamus apibrėžimus, įmonės, kurių apyvarta yra iki 50 mln. eurų ir įmonėje dirba iki 250 žmonių, papuola po SVV (smulki ar vidutinė įmonė) apibrėžimu[2].

Siūlome bendrųjų pajamų ribą Lietuvoje didinti bent iki 35 mln. eurų (toks dydis taikomas Latvijoje) arba iki 50 mln. eurų (toks dydis taikomas Lenkijoje).

[1] Užmokesčių už pranešimų apie koncentraciją ir prašymų leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą dydžiai, Konkirencijos tarybos nutarimas, Nr. 1S-8 (2017) 2017 m. sausio 30 d.

[2] Europos Komisija, http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en