29-asis Lietuvos ekonomikos tyrimas (2011/2012-2)

VISĄ TYRIMĄ RASITE ČIA.

 

ĮVADAS

Jūsų rankose jau dvidešimt devintasis Lietuvos laisvosios rinkos instituto (toliau – LLRI) atliktas Lietuvos ekonomikos tyrimas. Jame pateikiami Lietuvos ekonomikos rodiklių 2011 metų vertinimai bei prognozės 2012-iems metams. Tyrimas atliktas 2012 m. sausio – vasario mėn.

Lietuvos ekonomikos tyrimą pradėjome dar 1997 m. Jis remiasi nereprezentatyvia rinkos dalyvių – tyrimo ekspertų – apklausa. Daugiausiai informacijos apie ekonomikoje vykstančius procesus turi rinkoje aktyviausiai dalyvaujantys ir ją analizuojantys žmonės, kurie jiems prieinamą informaciją tiesiogiai naudoja savo profesinėje veikloje.

Tyrime pagrindinius Lietuvos ekonomikos rodiklius vertina ir prognozuoja įvairių sektorių verslų savininkai ir vadovai, ekonomikos, finansų padalinių vadovai, ekonomikos ir finansų analitikai. Pagrindinis tyrimo tikslas – pateikti Lietuvos ekonomikos rodiklių vertinimus ir prognozes, apžvelgti veiksnius, galėjusius turėti įtakos tyrimo dalyvių apibendrinimams ir lūkesčiams. Tyrimą kaskart papildome ir paįvairiname papildomais klausimais apie ekonomikos aktualijas.

Lietuvos ekonomikos tyrimas susideda iš 5 skyrių. Pirmame skyriuje nagrinėjami bendrieji ekonomikos rodikliai: BVP ir kainų kitimas, nedarbo lygis, šešėlinės ekonomikos dalis BVP, užsienio prekybos apimties kitimas, mokesčių našta. Antrame skyriuje aptariami namų ūkių rodikliai: darbo užmokestis, namų ūkių pajamos ir santaupoms skiriama pajamų dalis. Trečias skyrius yra skirtas įmonių rodikliams: pelningumui ir reinvestuojamo pelno daliai. Ketvirtame skyriuje nagrinėjama paskolų kaina. Penktasis skyrius šį kartą skirtas Lietuvos padėties investicinės aplinkos reitinguose analizei. Šiame skyriuje nagrinėjama, kokiose investicinę aplinką lemiančiose srityse Lietuva pasirodo geriausiai ir blogiausiai Europos Sąjungos kontekste.

Šiame Lietuvos ekonomikos tyrime dalyvavo 55 tyrimo ekspertai, jų sąrašas pateiktas leidinio pabaigoje. Respondentų prašėme nurodyti ne atstovaujamos įmonės ar šakos rodiklius, bet bendras šalies realijas atitinkančias rodiklių reikšmes bei įvertinti ir prognozuoti tik tuos rodiklius, kuriuos, jų manymu, jie gali įvertinti. Dauguma šios apklausos respondentų yra dalyvavę LLRI tyrime ir anksčiau.

Dėkojame dvidešimt devintojo tyrimo dalyviams ir rėmėjams.