Ekspertizė. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio

Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (XIIP-2826(2))
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu (toliau – Projektas).

Siūloma nustatyti, kad padidintas nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – NTM) tarifas būtų taikomas tik apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui. Padidintas NTM tarifas taip pat būtų taikomas ir fiziniams asmenims priklausančiam apleistam ir neprižiūrimam nekilnojamajam turtui, kurio vertė nesiekia 220 tūkst. eurų (kuriam iki šiol tokia tvarka taikoma nebuvo).

Pritariame siūlymui nustatyti, kad 3 proc. padidintas NTM tarifas išimtinai būtų taikomas tik apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui, tačiau nepritariame šio mokesčio taikymui fiziniams asmenims priklausančiam nekilnojamajam turtui, kurio vertė nesiekia 220 tūkst. eurų. Žemiau pateikiame pagrindinius šią poziciją pagrindžiančius argumentus.

Priėmus Projektą savivaldybės negalėtų piktnaudžiauti nustatydamos padidintą NTM tarifą juridiniams asmenims priklausančiam tvarkingam nekilnojamajam turtui

Nuo 2013 m. įsigaliojus nekilnojamojo turto mokesčio įstatymui, kuriame buvo nustatyta viršutinė 3 proc. NTM riba (vietoj anksčiau galiojusios 1 proc. ribos), tačiau nebuvo nuostatos, leidžiančios šį padidintą tarifą taikyti apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui, net 8 savivaldybės (Vilniaus m., Ignalinos r., Mažeikių r., Šilalės r., Tauragės r., Utenos r., Pagėgių ir Palangos m.) taikė didesnį kaip 1 proc. NTM tarifą ir tvarkingam bei prižiūrimam nekilnojamajam turtui. Tai kirtosi su įstatymo rengėjų nurodytu pagrindiniu ir vieninteliu NTM viršutinės ribos padidinimo tikslu – suteikti savivaldybėms finansinius instrumentus, galinčius paskatinti apleistų statinių ir pastatų savininkus juos sutvarkyti.

Projekto 1 straipsnio 1 d. ir 2 straipsnio 1 d. nuostatos, kad 3 proc. NTM tarifas gali būti taikomas tik apdegusiam, apgriuvusiam ar kitaip fiziškai pažeistam, netvarkomam, neprižiūrimam, neremontuojamam ir nerekonstruojamam nekilnojamajam turtui, kuris yra įtrauktas į kiekvienais metais sudaromą apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, neleistų savivaldybėms piktnaudžiauti taikant padidintą NTM tarifą tvarkingam ir prižiūrimam nekilnojamajam turtui.

Padidinto NTM taikymas fiziniams asmenims priklausančiam nekilnojamajam turtui sukurtų didelę mokestinę naštą nepasiturintiems asmenims

Atkreiptinas dėmesys, kad padidinto NTM tarifo taikymas fiziniams asmenims priklausančiam nekilnojamajam turtui taptų papildoma mokestine našta šio turto savininkams. Šiuo metu NTM moka tik didesnės kaip 220 tūkst. eurų vertės nekilnojamojo turto savininkai. Priėmus šį Projektą, NTM mokėti tektų ir turintiems mažesnės vertės, tačiau apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto.

Tikėtina, kad mažos vertės apleistų statinių savininkai nesiima jų rekonstruoti ar remontuoti būtent dėl lėšų trūkumo. Nors projektu siūloma paskatinti nekilnojamojo turto savininkus susitvarkyti arba parduoti jiems priklausantį apleistą nekilnojamąjį turtą, apmokestinimas neturėtų būti pagrindinė priežastis, dėl kurios asmuo turėtų būti priverstas atsisakyti savo nekilnojamojo turto jį parduodant.

Visuomenė nebuvo informuota dėl Projekte siūlomų pakeitimų

Projekto aiškinamajame rašte nėra pateikiamas poveikio gyventojams vertinimas – kiek šalies gyventojų paliestų padidinto NTM tarifo taikymas ir kokio dydžio mokestį vidutiniškai jiems tektų mokėti. Taip pat nėra vertinamas poveikis biudžetui – kokia numatoma šio mokesčio administravimo kaina ir kiek pajamų tikimasi surinkti. Nors dėl Projektu siūlomo NTM taikymo išplėtimo padidintas NTM tarifas galimai paliestų reikšmingą šalies gyventojų dalį, iki šiol šios nuostatos nėra aptariamos viešumoje.

Projekto rengėjų siūlomo reguliavimo įsigaliojimas numatytas nuo 2016 m. liepos 1 d. Net jei Projekte siūlomų nuostatų įsigaliojimas būtų atidėtas iki, pavyzdžiui, 2018 m., asmenys, kuriems būtų pradėtas taikyti NTM, negalėtų šiam pokyčiui pasiruošti, nes norint atlikti statinio rekonstrukcijos darbus, tam būtina parengti ir suderinti statinio rekonstrukcijos projektą, o šios procedūros gali užtrukti metus ar ilgiau.

Siūlome:
● Nustatyti, kad padidintas 3 proc. NTM tarifas išimtinai būtų taikomas tik apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui.
● Neišplėsti šio mokesčio taikymo fiziniams asmenims priklausančiam nekilnojamajam turtui, kurio vertė nesiekia 220 tūkst.