Pozicija. Ar IT infrastruktūros plėtroje bus užtikrinta konkurencija?

Lietuvos laisvosios rinkos institutas išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Vyriusybės nutarimo projektą Nr.  16-12034 dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 2, 5, 6, 10, 11, 18, 19, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 40 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 552 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui.

Išnagrinėję Lietuvoje vykdomą valstybės informacinių išteklių konsolidacijos procesą, norime pabrėžti, kad pritariame pagrindiniams jo tikslams:

  1. sumažinti įdiegtų informacinių technologijų priemonėms eksploatuoti reikalingų lėšų poreikio augimą ir optimizuoti valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą;
  2. užtikrinti valstybinės informacijos saugumą.

Šiuo metu siūlomas modelis, kuriuo didžiąją dalį paslaugų teiktų biudžetinės įstaigos, galimai neužtikrintų šių tikslų įgyvendinimo. Norime atkreipti dėmesį į tai, kad norint sėkmingiau pasiekti šių tikslų, turėtų būti pasitelkta daugiau privataus verslo. Kanados, Australijos, Didžiosios Britanijos pavyzdžiai rodo, kad šalys, siekdamos, kad valstybinių IT išteklių konsolidavimo procesai vykdų sklandžiau, būtų geresnės kokybės ir pigesni, o valstybinių duomenų talpinimui būtų užtikrinamas didesnis saugumas, šiuos projektus vykdo kartu su privačiais ūkio subjektais.

Dėl to pabrėžiame, kad norint efektyviai panaudoti investicijas konsoliduojant IT turtą ir steigiant duomenų centrus, būtina imtis šių veiksmų:

  1. Suteikti galimybę rinkoje dalyvauti privačiam verslui. Būtina nustatyti, kokį vaidmenį infrastruktūros projektuose ir susijusių paslaugų tiekime sau pasiliks valstybė. Nustačius valstybės veiklos ribas, likusi paslaugų teikimo ir infrastruktūrinių projektų vystymo dalis turėtų būti perkama konkurso būdu iš privačių subjektų.
  2. Organizuoti konkursą dėl konsolidacijai reikalingų IT paslaugų teikimo. Ūkio subjektams lygiomis teisėmis konkuruojant tarpusavyje būtų užtikrintas efektyviausias lėšų panaudojimas.

Detalesnė pozicija nurodoma LLRI 2014 m atliktame tyrime: „Ar IT infrastruktūros plėtroje bus užtikrinta konkurencija?” http://www.llri.lt/wp-content/uploads/2015/04/IT-PB-konkurencija.pdf