Faktai ir analizė. Savivaldybės, investicijos ir bendruomenės

Investicijos yra pagrindinis ekonominės plėtros veiksnys. Tyrimai rodo, kad savivaldybėse, kuriose investicijų yra daugiau, nedarbas yra mažesnis, o vidutinis darbo užmokestis – didesnis.

Palyginti 2013 ir 2014 m., dviejuose trečdaliuose savivaldybių tiesioginių užsienio investicijų (TUI) ir materialinių investicijų apimtys, tenkančios vienam gyventojui, didėjo.

Bendras ekonomikos aktyvumas (vertinant santykinį veikiančių ūkio subjektų ir verslo liudijimus išsiėmusių gyventojų skaičių) 2014 m., palyginti su 2013 m., didėjo praktiškai visose savivaldybėse. Visgi daugiau nei pusėje savivaldybių statybos leidimų buvo išduodama mažiau.

Investicinė situacija savivaldybėse gerėja, tačiau progresas galėtų vykti greičiau.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išnagrinėjo šalies savivaldybių investicinę padėtį ir atliko daugiau kaip 250 vietos bendruomenių vadovų apklausą. Šia apklausa buvo siekiama išsiaiškinti, kaip bendruomenės įsitraukia į investicinių projektų vystymą, ar įvertina jų ekonominius, socialinius ir kitus aspektus, ar geba pagrįsti savo nuomonę, kaip bendrauja su investuotojais.

Apklausos rezultatai parodė, kad:

  • Bendruomenė teigiamai vertina investicijas ir supranta jų teikiamą naudą;
  • Bendruomenės nepakankamai išmano teisinius procesus, kaip gali įsitraukti į investicinių projektų vystymą;
  • Bendruomenės teigia, kad nėra linkusios konfliktuoti su investuotojais ir tokie konfliktai yra nedažnas reiškinys;
  • Konfliktų riziką sumažintų bendruomenių švietimas ir laiku vykdoma komunikacija.

Tyrimą atsisiųsti galite čia.