Ekspertizė. Prievolė teikti krovinių gabenimo važtaraščius apsunkins verslo veiklą

Pastabos ir pasiūlymai Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių projektui.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI), išanalizavęs Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) parengtą Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių (tvirtinamų VMI viršininko įsakymu Nr. 16-2364) projektą  (toliau – Projektas) teikia pastabas bei pasiūlymus.

Šiomis taisyklėmis yra nustatoma krovinių gabenimo važtaraščių teikimo mokesčių administratoriui tvarka. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, krovinio gabenimo važtaraščių duomenys nėra perduodami mokesčių administratoriui. Priėmus Projektą, didžiosios dalies krovinių važtaraščių duomenys elektroninėmis priemonėmis bus perduodami VMI. Šis reikalavimas apsunkins ūkio subjektų veiklą, o daugelis Projekto nuostatų neatitinka modernių verslo praktikų.

Panaikinama galimybė gabenti prekes tik su PVM sąskaita faktūra

Šiuo metu krovinius gabenti Lietuvos Respublikoje galima su sąskaita faktūra, turinčia papildomus krovinio važtaraščio rekvizitus. Priėmus Projektą tokia galimybė bus de facto panaikinta. Reikalavimas kroviniams išrašyti atskirą krovinio važtaraštį ir jo duomenis teikti mokesčių administratoriui pareikalaus papildomų mokesčių mokėtojų laiko ir finansinių sąnaudų. Ypač pakeitimai palies smulkųjį verslą, kuris dažniausiai  gabena prekes LR teritorijoje su PVM sąskaita faktūra (joje nurodant papildomus rekvizitus).

Siūlome: palikti galimybę krovinius gabenti su PVM sąskaita-faktūra, turinčia visus krovinio važtaraščio rekvizitus.

Pateikti kai kuriuos krovinio gabenimo duomenis gali būti iš anksto neįmanoma

Projekto 2 sk. 9 dalyje tarp VMI perduodamų važtaraščių duomenų įtraukti krovinio išsiuntimo data ir laikas (9.3. p.) bei krovinį gabenančios transporto priemonės valstybinis numeris (9.11. p.) ir kiekis (9.10. p.). Atkreipiame dėmesį, kad praktikoje labai dažnai pasitaiko situacijos, kai krovinio važtaraštis išrašomas iš anksto, todėl tiksliai įvardyti krovinio išsiuntimo laiko ar krovinį gabenančios transporto priemonės yra neįmanoma (pavyzdžiui, prekės yra siunčiamos per tarpmiestinio susisiekimo transporto įmones). Šiuo metu yra galimybė gabenimo duomenis įrašyti ranka (transporto priemonės vastybinį numerį, laiką ir t.t.).

Taip pat lieka neaišku, kas ir kaip turės teikti važtaraščius, kai įmonė naudojasi siuntų tarnybos paslaugomis arba sandėliuoja savo prekes logistikos bendrovėje, kuri gavusi nurodymą vėliau juos išsiunčia gavėjui. Tokiu atveju pardavėjui nėra žinomas nei transporto priemonės, kuria gabenamas krovinys, valstybinis numeris, nei krovinio išsiuntimo laikas.

Projekto 7 punkte numatyta, jog važtaraščio rengėjas gali pateikti duomenis VMI likus 7 dienoms iki numatytos krovinio išgabenimo datos. Pateikus važtaraštį mokesčių administratoriui, vėliau galima keisti tik paskirties vietą arba atšaukti važtaraštį (tuo atveju jei krovinys nebuvo išgabentas iš siuntėjo nurodytos išsiuntimo vietos). Tokiu atveju nebus galima keisti nei krovinio išsiuntimo laiko, nei krovinį gabenančios transporto priemonės valstybinio numerio.

Siūlome: atsisakyti krovinio išsiuntimo laiko, krovinį gabenančios priemonės valstybinio  numerio kaip privalomų VMI perduoti važtaraščio duomenų, o i.VAZ duomenis teikti už praėjusią dieną (arba per 2-5 d.d.), kai visi duomenys suvedami į apskaitos sistemas.

Tikrinant krovinio kiekį  kelyje galima sugadinti krovinį

Krovinio kiekis krovinio važtaraščiuose dažnai nurodomas paletėmis ar kitais mato vienetais. Neaišku, kaip numatytų patikrinimų metu kelyje bus tikrinama i.VAZ sistemoje deklaruoto krovinio kiekio atitiktis duomenims, nurodytiems krovinio važtaraštyje. Atkreipiame dėmesį, kad tikrinant VMI pateiktų duomenų atitikimą faktui, galima sugadinti krovinį. Verslas taip pat gali nukentėti ir dėl ilgos patikros trukmės.

Siūlome: atsisakyti kiekio, kaip privalomų VMI perduoti važtaraščio duomenų.

Projektu siūlomos nuostatos nesuderintos su Akcizų informacine sistema (AIS)

Projekto 12 d. nurodyta, kad VMI teikti važtaraščių duomenų neprivaloma, kai važtaraštyje nurodyti duomenys yra akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumente, parengtame AIS. Atkreipiame dėmesį, kad duomenys į AIS importuojami darbo dienos pabaigoje. Kroviniams, kurie nėra importuojami į AIS, tačiau vežami tam pačiam klientui tuo pačiu transportu ir tuo pačiu gabenimo dokumentu, pagal siūlomą projektą numatytas reikalavimas pateikti krovinio važtaraštį per i.VAZ sistemą prieš išgabenant krovinį. Iš parengto Projekto nuostatų lieka neaišku, kaip bus vykdoma apskaita ir duomenų perdavimas mokesčių administratoriui, jeigu pagal tą pačią PVM sąskaitą faktūrą (kartu ir važtaraštį) vežamos ir akcizinės bei neakcizinės prekės.

Siūlome: suderinti AIS su i.VAZ, kad mokesčių mokėtojams nereiktų du kartus teikti duomenų apie krovinius, vežamus tuo pačiu gabenimo dokumentu.

Taip pat siūlome i.VAZ projekto  13 punktą suformuluoti iš esmės kitaip, priderinant jį prie AIS sistemoje naudojamo principo dabar. Numeriai (skaitliukas) galėtų būti suteikiamas įmonėms iš anksto. Tai palengvintų  IT sistemų darbą įmonėse. Ir jau krovinio važtaraščio  išrašymo metu būtų suteikiamas atitinkamas skaitliukas. Įkelti prie pradėtų išrašyti dokumentų papildomus numerius (taip kaip suformuluota dabar) – gali būti neperžengiama riba įmonėms kurios atsakingai veda apskaitą ir tuo būdu IT sistemose įdiegė griežtos kontroles, apsaugos priemonestesnis siūlymas.

Atsarginės duomenų teikimo procedūros gali būti techniškai neįmanomos

Taisyklių projekto IV sk. nurodoma, jog i.VAZ sutrikimo atveju, gabenimo operacijos duomenys pateikiami taikant atsargines priemones. Atsarginės priemonės taisyklių projekte nėra nurodomos. Būtina atkreipti dėmesį, kad įmonėse per dieną gali būti išrašoma šimtai ar tūkstančiai krovinio vežimo važtaraščių, todėl esant i.VAZ sutrikimams gabenimo operacijos duomenis pateikti atsarginėmis priemonėmis gali būti techniškai sudėtinga arba neįmanoma.

Siūlome: esant i.VAZ veiklos sutrikimams atleisti mokesčių mokėtojus nuo prievolės teikti važtaraščių duomenis mokesčių administratoriui.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūlome įvertinti Projekto nuostatų suderinamumą su verslo praktika, sukeliamą administracinę naštą ir svarstyti galimybę atsisakyti krovinio gabenimo važtaraščio duomenų perdavimo.