Ekspertizė. Siekiama drausti rūkyti automobiliuose, jeigu kartu keliauja nepilnamečiai

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įstatymo projekto „Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 15 straipsnio pakeitimo įstatymas“

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įstatymo projektą „Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 15 straipsnio pakeitimo įstatymas“ projektą  (toliau – projektas) ir teikia pastabas bei pasiūlymus.


SANTRAUKA

LLRI siūlo inicijuoti Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 15 straipsnio pakeitimo projekto XIIP-1784 atšaukimą.

Nors šiuo įstatymo projektu siekiama, kad nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo pasyvaus rūkymo keliamų pavojų, priėmus įstatymo projektą bus pažeidžiamos Konstitucijoje ginamos teisės ir be to bus susiduriama su dideliais sunkumais užtikrinant šio įstatymo kontrolę.

  • Siūlomas draudimas pažeidžia Konstitucijos 22 straipsnyje ginamą teisę į privatumą ir asmeninio gyvenimo neliečiamumą. Automobilis yra kiekvieno žmogaus asmeninė nuosavybė, o priėmus šį įstatymo projektą ji būtų ribojama neproporcingai ir nepagrįstai. Įstatymo priėmimas taptų precedentu Konstitucijoje saugomų teisių pažeidimui. Šis apribojimas taip pat gali tapti pavojingu precedentu tolesniam kišimuisi į asmeninę erdvę ir neproporcingam privačios nuosavybės ribojimui.
  • Analogiški apribojimai valstybės mastu yra taikomi tik dviejose kitose pasaulio valstybėse – Mauricijuje ir Bahreine. Panašūs apribojimai taip pat taikomi keliose JAV valstijose (Kalifornijoje ir Oregone), dviejose Australijos teritorijose bei keturiose Kanados provincijose. Kitose valstybėse, kur yra taikomi panašūs apribojimai, yra nustatyta daug žemesnė amžiaus riba nei siūloma dabartiniame įstatymo projekte.
  • Įstatymo vykdymo neįmanoma užtikrinti nepažeidžiant demokratinės valstybės principų. Policininkai privalės tikrinti kiekvieno jaunai atrodančio keleivio dokumentus,  jei automobilyje bus rūkoma, nors nėra įstatymo, įpareigojančio su savimi visada turėti asmens dokumentą.
  • Fiksuoti vykdomus pažeidimus bus sunku. Tabako kvapas automobilyje išsilaiko ilgą laiką, o vairuotojams išmesti rūkomą cigaretę arba užgesinti ją peleninėje yra labai lengva. Tokiu atveju bus neįmanomą įrodyti, kad automobilyje buvo rūkyta, kai jame buvo nepilnamečių.

LLRI siūlo netaikyti tokio apribojimo, tačiau užtikrinti didesnį visuomenės informavimą dėl pasyvaus rūkymo keliamo pavojaus.  


 

Šio įstatymo projekto tikslas – įtvirtinti tabako gaminių vartojimo draudimą visų transporto priemonių salonuose, jeigu juose yra keleivių iki 18 metų. Rūkymas mažose uždarose erdvėse, kai jose yra vaikų, tikrai yra pavojingas ir tokia veikla neturi būti skatinama. Tačiau taip besielgiančių traukimas administracinėn atsakomybėn nėra geriausia priemonė sprendžiant šią problemą. Be to, taip bus pažeidžiamos kitos esminės žmogaus teisės, saugomos Konstitucijoje.

Siūlomas draudimas pažeidžia Konstitucijos 22 straipsnyje ginamą teisę į privatumą ir asmeninio gyvenimo neliečiamumą

LLRI siūlo atmesti šį įstatymo projektą, nes jis pažeidžia Konstitucijos 22 straipsnyje įtvirtintą principą, saugantį žmogaus privatumą ir užtikrinantį, kad negali būti neteisėtai kišamasi į žmogaus asmeninį ir šeimyninį gyvenimą. Mašina yra privati žmogaus nuosavybė, o jo šeimos sveikata – pačiam asmeniui labiausiai rūpintis dalykas.  Privati asmens erdvė ir žmogaus asmeninio gyvenimo saugumas neturėtų būti pažeidinėjamas be tinkamo pagrindo. Tai prieštarautų proporcingumo principui.

Analogiški apribojimai galioja tik dviejose pasaulio valstybėse

Lietuvoje taip pat pasirinktas taikyti beveik beprecedentis apribojimas – bausti už rūkymą mašinose, jei jose yra asmenų, kuriems nėra sukakę aštuoniolika metų. Toks apribojimas taikomas tik dviejose pasaulio šalyse – Mauricijuje ir Bahreine ir keliose JAV valstijose (Kalifornijoje ir Oregone), dviejose Australijos teritorijose bei keturiose Kanados provincijose.[1] Kitose valstybėse, kur yra taikomi panašūs apribojimai, yra nustatyta daug žemesnė amžiaus riba nei siūloma dabartiniame įstatymo projekte. Lietuva būtų pirmoji ES valstybė įvedanti tokį apribojimą.

Įstatymo vykdymo neįmanoma užtikrinti nepažeidžiant demokratinės valstybės principų

Draudimo rūkyti automobiliuose, kuriuose yra keleivių iki 18 metų, vykdymą praktiškai būtų sunku užtikrinti. Visų pirma dėl to, kad tikrinančiam pareigūnui reikėtų įvertinti, ar visi keleiviai tame automobilyje yra pilnamečiai, ar jiems dar nėra 18 metų. Stengiantis užtikrinti šio įstatymo laikymąsi, policininkai kiekvieną kartą turės prašyti dokumentų iš kiekvieno jaunai atrodančio keleivio. Tai sukeltų papildomą naštą pareigūnams, kurių darbo laikas, visų pirma, turėtų būti skirtas visuomenės saugumui užtikrinti. Lietuvos Respublikos įstatymuose nėra įpareigojimo visiems keleiviams automobiliuose vežiotis dokumentus ir pateikti juos policijai. Reikalavimas visada turėti su savimi dokumentus ir pateikti juos policijai paprašius, net jei nedaroma jokio pažeidimo, yra nesuderinamas su demokratinės ir laisvos valstybės principais.

Fiksuoti vykdomus pažeidimus pakankamai sunku

Policininkams taip pat bus sunku nustatyti, ar buvo vykdomas pažeidimas, ar ne. Vairuotojui nesunku rūkomą cigaretę paslėpti arba staigiai užgesinti peleninėje. Nuo pilnos peleninės automobilio salone tabako kvapas gali išlikti ilgą laiką. Tokiu atveju policininkai negalėtų įrodyti, kad automobilyje buvo rūkoma būtent tada, kai jame buvo nepilnamečių.

Pravažiuojančius automobilius stebintiems policijos pareigūnams dažnai sunku pastebėti, ar mašinoje, kurios vairuotojas rūko, yra mažų vaikų, ar ne. Jei maži vaikai važiuoja su specialiomis vaikiškomis kėdutėmis, dažnai juos pamatyti galima tik priėjus prie automobilio. Dėl to policininkai turės pretekstą stabdyti kiekvieną automobilį, kurio keleiviai rūko.

Kiekvienam žmogui jo šeima ir jos sveikata yra svarbiausia. Todėl atsakingi žmonės nerūko automobiliuose, kuriuose yra vaikų. Siekiant užtikrinti vaikų saugumą ir sveikatą, daug efektyviau būtų rūpintis žmonių švietimu ir informavimu apie žalą, kurią atneša rūkymas automobiliuose, kuriuose yra vaikų. Tačiau siekiant šio kilnaus tikslo neturėtų būti pažeidžiamos esminės žmogaus teisės ir sukuriamas precedentas, leidžiantis policininkams kištis į žmonių asmeninį ir šeimos gyvenimą.

Išvados

Priėmus siūlomą įstatymo projektą būtų pažeidžiamos Konstitucijos 22 antrame straipsnyje įtvirtintos privatumo, asmeninio ir šeimos gyvenimo neliečiamumo vertybės. Šis įstatymas suteiktų pagrindą policininkams stabdyti kiekvieną automobilį, kuriame yra rūkančių žmonių ir reikalauti dokumentų iš jaunai atrodančių žmonių. Tai nesuderinama su laisvos ir demokratiškos valstybės principais. Taip pat dėl išvardintų priežasčių būtų sunku objektyviai įrodyti, ar pažeidimas buvo padarytas ir automobilyje buvo rūkoma, kai jame buvo nepilnamečių keleivių, ar buvo rūkyta anksčiau. Šio įstatymo projekto priėmimas sukurtų pavojingą precedentą, leidžiantį policininkams kištis į žmonių asmeninį gyvenimą ir pažeisti svarbiausias jų teises.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, LLRI siūlo inicijuoti įstatymo Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 15 straipsnio pakeitimo projekto XIIP-1784 atšaukimą.

[1] http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_909.pdf