Ankstesnių konkursų „Laisvės studijos“ nugalėtojai ir jų darbai

2011 m. konkurso tema – rinka ir moralė:

I vieta – Marija Vyšniauskaitė, Rinka ir moralė arba moralės klystkeliai rinkoje 

II vieta – Remigijus Senavaitis, Laisvė, gėris ir godumas laisvos ir reguliuojamos rinkos sąlygomis

III vieta – Andrius Lukošūnas, Kas vienija rinką ir krikščionybę

 

2010 m. konkurso tema – konkurencija:

Nuspręsta neskirti pirmosios vietos

II vieta – Liudas Lavišius, Intelektinė nuosavybė kaip kliūtis konkurencijai

III vieta – Rosita Samalionytė, Nerealioji konkurencija: trumpa dabartinės konkurencijos politikos prielaidų kritika

 

2009 m. konkurso tema – verslo ciklai:

Nuspręsta neskirti pirmosios vietos

II vieta – Darius Kvietkauskas, Forced Savings and the Unsustainable Boom

III vieta – Aurimas Balsiukas, Policy Failed? Blame Market (or) Regulatory Origins Causing Financial Turmoil and Economic Downturn

III vieta – Saulius Tautvaišas, Tikrosios ekonominės krizės priežastis remiantis austrų mokyklos verslo ciklų teorija
2008 m. konkursas skirtas JAV ekonomisto Murray N. Rothbard darbų analizei:

I vieta – Povilas Lastauskas, Gelbstintis nuo ekonominės monopolijų teorijos: priešnuodžiai pagal Murray N. Rothbard

II vieta – Rusnė Didžiulytė ir Vytautas Vaitukaitis, Taxation and its Justification

III vieta – Audrė Bičiūnaitė, Critical approach of EU’s Common Agricultural Policy: based on liberal views of Murray N. Rothbard

 

2007 m. konkursas skirtas žymaus prancūzų ekonomisto, publicisto ir politiko Frederiko Bastiato (Frederic Bastiat) darbų analizei:

I vieta – Povilas Lastauskas, Re–engineering Lithuanian health care system: literature analysis and the spirit of Frederic Bastiat
II vieta – Audrė Bičiūnaitė, Lietuvos progresyvinių mokesčių projekto analizė remiantis laisvės ir teisingumo samprata pagal Frederiką Bastiatą

III vieta – Rosita Samalionytė, Antidiskriminacija iškrypusių veidrodžių karalystėje
 

2006 m. konkursas skirtas iškiliausio XX a. ekonomisto Ludwigo von Miseso 125-osioms gimimo metinėms paminėti:

1 vieta – Povilas Lastauskas, Mokslo padėties Lietuvoje analizė, plėtojant Ludwigo von Miseso laisvosios rinkos principus, arba Contra absurdum

II vieta – Tomas Sinicki, Critical Appraisal of Bachelor Taxation Plan

III vieta – Dalia Lašaitė, Inflation in the 21st Century: Application of Ludwig von Mises Ideas
2005 m. konkursas – kvietėme atrasti laisvės idėjas ir ieškoti jų sklaidos ar pritaikymo galimybių ekonomikoje, teisėje, švietime, kultūroje ar bet kokioje kitoje srityje: 

Paskatinamasis prizas – Eglė Beitaitė, Ekonominės laisvės vertinimas ES šalyse. Lietuvos atvejis (magistro darbas, 60 psl.)
 

2004 m. – laisvarinkiško rašinio konkursas:

I vieta – Giedrius Miliauskas, Valstybės reguliavimas ir namų ūkių pajamos Lietuvoje 1993-2002 metais (bakalauro darbas)