Molėtų rajono savivaldybė 2014

Molėtų raj. savivaldybė, surinkusi 52,2 balo iš 100, indekse užėmė 23 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Tai geriausias iki šiol pasiektas savivaldybės įvertinimas Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė geresni komunalinio ūkio, socialinės rūpybos ir turto valdymo sričių įvertinimai.

Savivaldybėje veikusi atliekų surinkimo įmonė pradėjo dirbti nenuostolingai, o šilumos kaina vartotojams nesiekė šalies vidurkio, todėl komunalinio ūkio sritis įvertinta geriau. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius sumažėjo 20 proc., mažėjo ir bedarbių gyventojų dalis. Turto valdymo srityje palankiai įvertinta tai, kad daugiau nei du kartus sumažėjo nenaudojamų pastatų plotas bei buvo sėkmingai privatizuota 4214 m2 patalpų.

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybei sutrukdė prastesni įvertinimai švietimo bei administracijos srityse. Aukštesni už šalies vidurkį mokyklų infrastruktūros išlaikymo kaštai lėmė žemesnį švietimo srities balą. Kokybės valdymo metodų netaikymas neigiamai paveikė administracijos sritį.

Molėtų r 1 Molėtų r 2 Molėtų r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų