Mažeikių rajono savivaldybė 2014

Mažeikių raj. savivaldybė, surinkusi 60,5 balo iš 100, indekse užėmė 8 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Prastesnį įvertinimą Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė blogesnis mokesčių ir investicijų sričių vertinimas.

Aukštesnis nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, padidintas nuo 0,7 iki 0,8 proc., bei taikomas maksimalus 4 proc. tarifas nenaudojamai žemei pablogino mokestinės aplinkos vertinimą. Nedidelis išduodamų verslo liudijimų skaičius neigiamai paveikė investicijų srities įvertinimą. Savivaldybėje taip pat mažėjo ir tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių vienam gyventojui.

Geriau savivaldybė įvertinta turto valdymo, švietimo bei biudžeto srityse. Lyginant su praėjusiais metais, net tris kartus didesnis privatizuotų patalpų plotas. Švietimo srityje buvo optimizuotas mokyklų tinklas, t. y. augo patalpų panaudojimo efektyvumas. Biudžeto srities palankų įvertinimą lėmė tai, jog absoliuti dauguma viešųjų pirkimų vyko (supaprastinto) atviro konkurso būdu.

Mažeikių r 1 Mažeikių r 2 Mažeikių r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų