Lazdijų rajono savivaldybė 2014

Lazdijų raj. savivaldybė, surinkusi 55,6 balo iš 100, indekse užėmė 14 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Pozicija Lietuvos savivaldybių indekse išliko nepakitusi dėl geresnių įvertinimų švietimo, sveikatos bei turto valdymo srityse, tačiau žemesnių socialinės rūpybos, investicijų ir biudžeto sričių balų.

Per metus išaugo mokyklų infrastruktūros efektyvumas – tai leido tikslingiau panaudoti švietimo išlaidas, didesnę jų dalį skiriant mokymosi procesui užtikrinti, o ne infrastruktūrai išlaikyti. Sveikatos srityje, lyginant su praėjusiais metais, iki 88 proc. padaugėjo privačiame sektoriuje dirbančių šeimos gydytojų. Sumažėjus savivaldybei priklausančių nenaudojamų patalpų plotui, pagerėjo turto valdymo srities įvertinimas.

Augantis nedarbo lygis ir didžiausia ilgalaikių bedarbių dalis pablogino socialinės rūpybos srities balą. Investicijų srityje labiausiai nukrito materialinių investicijų rodiklis – 30 proc. (2012 m.). Prastą biudžeto srities įvertinimą lėmė auganti skola – 2013 m. Lazdijų raj. savivaldybė buvo labiausiai prasiskolinusi Lietuvoje.

Lazdijų r 1 Lazdijų r 2 Lazdijų r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų