Kupiškio rajono savivaldybė 2014

Kupiškio raj. savivaldybė, surinkusi 36 balus iš 100, indekse užėmė 50 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Prastesnį įvertinimą Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė blogesni komunalinio ūkio, investicijų bei administracijos įvertinimai.

Savivaldybei priklausanti daugiabučių namų administravimo įmonė veiklą vykdė nuostolingai ir pablogino komunalinio ūkio srities įvertinimą. Neigiamą poveikį turėjo ir aukštesnė už šalies rajonų vidurkį vandens kaina. Lyginant su praėjusiais metais, trečdaliu mažėjo materialinės ir tiesioginės užsienio investicijos, buvo išduota mažiau statybos leidimų. Administracijos srities įvertinimą pakeltų kokybės vadybos metodų įdiegimas.

Geriau savivaldybė buvo vertinama švietimo, turto valdymo ir socialinės rūpybos srityse. Švietimui skirtos išlaidos panaudojamos efektyviau nei vidutiniškai šalyje – didesnė jų dalis skiriama mokymosi procesui užtikrinti, o ne infrastruktūrai išlaikyti. Sumažėjus savivaldybei priklausančių ar nenaudojamų patalpų plotui, pagerėjo turto valdymo srities rodiklis. Sumažėjo socialinės pašalpos gavėjų bei ilgalaikių bedarbių, todėl aukščiau įvertinta socialinės rūpybos sritis.

Kupiškio r 1 Kupiškio r 2 Kupiškio r 3Sutartinis žymėjimas rajonų