Klaipėdos rajono savivaldybė 2014

Klaipėdos raj. savivaldybė, surinkusi 65,8 balo iš 100, indekse užėmė 3 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Tai geriausias iki šiol pasiektas savivaldybės įvertinimas Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė geresni komunalinio ūkio, biudžeto ir investicijų sričių įvertinimai.

Aukščiausias įvertinimas skirtas komunalinio ūkio sričiai, nes atliekų surinkimo, daugiabučių namų administravimo ir šilumos tiekimo paslaugas teikia privačios įmonės. Vandens ir šilumos kainų tarifai yra žemesni nei šalies vidurkis. Biudžeto sritis geriau įvertinta dėl mažėjančios savivaldybės skolos bei skaidriai vykdytų viešųjų pirkimų, t. y. absoliučiai jų daugumai buvo skelbiami (supaprastinti) atviri konkursai. Dėl materialinių investicijų gausėjimo bei veikiančių ūkio subjektų skaičiaus augimo aukštesnį balą pelnė investicijų sritis.

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybei sutrukdė prastesni įvertinimai turto valdymo, mokesčių bei administracijos srityse. Turto valdymui žemesnis balas skirtas dėl lėtėjančios privatizacijos; savivaldybė nuosavybės teise vis dar išlaiko palyginti didelį patalpų plotą. Mokestinė aplinka blogiau įvertinta dėl taikomo maksimalaus 4 proc. tarifo nenaudojamai žemei. Siekiant geresnių rodiklių administracijos srityje, savivaldybė turėtų pradėti taikyti kokybės valdymo metodus.

Klaipėdos r 1 Klaipėdos r 2 Klaipėdos r 3