LLRI tarybos nariui kun. K. Kėvalui įteiktas Acton instituto (JAV) Novako apdovanojimas

Lietuvos laisvosios rinkos institutas sveikina instituto tarybos narį kun. Kęstutį Kėvalą, kuriam įteiktas Acton instituto (JAV) Novako apdovanojimas 2010.

 

Tai apdovanojimas už devynerių metų kun. Kęstučio Kėvalo darbą Lietuvoje skatinant diskusiją apie tikinčių žmonių sampratą apie laisvąją rinką.

 

2008 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Katalikų teologijos fakultete, kun. Kęstutis Kėvalas apgynė teologijos daktaro disertaciją tema: „Laisvosios ekonomikos šaltiniai ir tikslai pagal encikliką „Centesimus annus“. Tai tarpdisciplininis darbas, sujungiantis teologijos ir ekonomikos mokslus. Disertacijoje atskleidžiama, kad teisingai suprasta laisvoji rinka yra paremta žmogaus laisvės bei krikščioniškosios antropologijos supratimu Katalikų Bažnyčios socialiniame mokyme.

 

Kun. K. Kėvalas gerbiamas ir gerai žinomas Krikščionių socialinės etikos, laisvosios rinkos specialistas. Be aktyvios kaip pranešėjo ir kunigo veiklos įvairiuose renginiuose, jis Vytauto Didžiojo universitete, Katalikų teologijos fakultete Kaune dėsto moralės teologiją. Kun. Kęstutis Kėvalas LLRI ekonomikos kursuose „Realistinė ekonominė analizė“ skaitė paskaitą „Rinka ir krikščionybė“, o 2009 m. instituto metiniame renginyje sakė kalbą „Pašaukimas verslumui“.

 

Daugiau apie šį apdovanojimą: http://www.acton.org/programs/students/