LLRI išleido nemokamą vadovą regionų bendruomenėms ir NVO

komunikacijos vadovo virselis

Sprendžiant vietos bendruomenėms aktualius klausimus, susiduriama su situacija kai dažnai įstatyme įsakmiai nenumatyta, ką daryti galima ir ko ne. Apsisprendimo teisė paliekama gyventojams ir, kilus problemai, reikia ieškoti visiems priimtino sprendimo.

Norint dalyvauti priimant tokius sprendimus, reikia kruopščiai pasirengti. Ar žinote, kokios Jūsų teisės? Kaip argumentuotai tartis, derėtis ir į kokių specialistų ar institucijų duris belstis? O gal verta pasitelkti žiniasklaidą?

Šis trumpas LLRI parengtas ir išleitas vadovas padės pasiruošti tartis – sužinoti savo teises, pagrįsti savo nuomonę ir patraukliai ją pristatyti. Beje, vadovas pateiks ir praktinių patarimų bei pavyzdžių, o tai padės parengti konkrečių priemonių planą.