Lietuvos laisvosios rinkos institutas turi naują vadovą

Šiandien, gegužės 9 d., įvykęs visuotinis Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) jungtinis dalininkų ir tarybos susirinkimas išrinko Remigijų Šimašių naujuoju LLRI prezidentu. Taip pat paskirtos LLRI viceprezidentės: dr. Guoda Steponavičienė nuo šiol bus atsakinga už instituto atliekamus tyrimus, o naujai išrinkta viceprezidentė Edita Maslauskaitė kuruos instituto plėtrą ir administraciją.

 

Naujuoju LLRI vadovu išrinktas socialinių mokslų daktaras Remigijus Šimašius institute dirba jau vienuolika metų. Nuo 2004 m. gegužės jis ėjo LLRI viceprezidento pareigas ir vadovavo instituto analitikų komandai. R. Šimašius yra fundamentaliosios ekonomikos ir teisės teorijos žinovas, pelnęs pripažinimą ne tik Lietuvos, bet ir užsienio auditorijose.

2002 m. R. Šimašius apsigynė disertaciją Lietuvos teisės universitete tema „Teisinis pliuralizmas“, kurioje, kaip ir kituose jo darbuose, yra integruotos ekonomikos, teisės ir sociologijos mokslo žinios. R. Šimašius yra aktyvus teisininkų bendruomenės narys, dėsto Vilniaus universitete, yra žurnalo „Teisės problemos“ redakcinės kolegijos pirmininkas.

Puikiai išmanydamas nevyriausybinių organizacijų veiklos principus, R.Šimašius dalyvavo kuriant nevyriausybinių organizacijų veiklos teisinius pamatus, vadovavo darbo grupei, parengusiai metmenis, kaip diegti naują teisėkūros kultūrą Lietuvoje, aktyviai dalyvavo kuriant pensijų sistemos reformos gaires. Per vienuolika darbo institute metų R. Šimašiaus kompetencija ir patarimas padėjo vykdant mokesčių, biudžeto ir savivaldybių reformas, diegiant „mokinio krepšelio“ finansavimo principą bendrajame lavinime ir įgyvendinant laisvosios rinkos idėjas kitose srityse.

R. Šimašiaus viešai dėstyti argumentai prisidėjo, kad Lietuvos Konkurencijos įstatymas taptų pirmuoju unikaliu teisės aktu pasaulio kontekste, numatančiu instrumentus, suvaržančius valstybės ir savivaldos institucijų teisę riboti konkurenciją. Lietuvos Konstitucinio Teismo prašymu p. Šimašius teikia išvadas dėl įvairių teisės aktų atitikimo LR Konstitucijai.

Dėl vadovavimo Lietuvos laisvosios rinkos institutui Remigijus Šimašius atsistatydino iš Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, kurios nariu buvo nuo 2000 m. Prašymą nutraukti jo kaip Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario įgaliojimus R. Šimašius įteikė 2006 m. gegužės 5 d.

 

R. Šimašius keičia Ugnių Trumpą, vadovavusį institutui nuo 2001 m. lapkričio vidurio iki š.m. balandžio vidurio.

 

Šešioliktus metus aktyviai veikiantis Lietuvos laisvosios rinkos institutas yra laisvosios rinkos idėjų sklaidos lyderis Lietuvoje ir viena seniausių dešiniosios pakraipos nevyriausybinių organizacijų visoje Europoje. LLRI taip pat buvo pirmoji po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje įsteigta privati, pelno nesiekianti, nepolitinė organizacija, teikianti nepriklausomą ekonominės politikos analizę ir rekomendacijas. Kitaip nei didžioji dauguma tokio pobūdžio institucijų visame pasaulyje, LLRI buvo įsteigtas vien privačios iniciatyvos dėka – penkių ekonomikos aspirantų ir jiems vadovavusio profesoriaus K. Glavecko. LLRI remia privatūs asmenys, įmonės, tarptautiniai fondai ir organizacijos.