Lietuvos gyventojų nuomonė apie LLRI (2011 m.)

2011 m. balandžio 26-30 d. bendrovė Spinter tyrimai atliko reprezentatyvų gyventojų nuomonės tyrimą, kuriuo siekta išsiaiškinti, ar Lietuvos žmonės žino Lietuvos laisvosios rinkos institutą (LLRI) ir kaip jį vertina. Tyrimo metu buvo apklausti 1002 gyventojai nuo 18 iki 75 metų amžiaus iš visos Lietuvos.

Palyginti su 2003 m. atliktos apklausos duomenimis, institutą žinančiųjų dalis padidėjo: 48 proc. apklaustųjų teigė girdėję apie LLRI (2003 m. 37 proc.).

56 proc. apklaustųjų, žinančių LLRI, nurodė pasitikintys LLRI kaip nepriklausoma profesionalia institucija: 7 proc. atsakė pasitikintys, 49 proc. – greičiau pasitikintys. Palyginti su pasitikėjimu kitomis Lietuvos institucijomis, institutas užima aukštą poziciją.

Dauguma tyrimo dalyvių (61 proc.) nurodė, kad pamatę ar išgirdę instituto ekspertų komentarą jį perskaito ar išklauso: 14 proc. – dažniausiai, 47 proc. – kartais.

58 proc. apklaustųjų, išgirdę LLRI atstovų pasisakymą, jam pritaria: 3 proc. – visada, 55 proc. – dažniausiai. Tik 21 proc. respondentų atsakė nepritariantys: 18 proc. – dažniausiai, 3 – proc. visada).