Kviečiame į ekonomikos studijų savaitę geriausiems „Realistinė ekonomikos analizė“

Jau ketvirtus metus iš eilės LLRI kviečia norinčiuosius pagilinti ekonomikos žinias, profesionaliai nagrinėti ekonominių sprendimų priežastis ir padarinius į savaitės trukmės ekonomikos kursus geriausiems „Realistinė ekonomikos analizė“.

2011 m. lapkričio 7–12 d. vyresnių kursų (nuo 3 kurso) socialinių, humanitarinių mokslų studentams ir jau nebestudijuojantiems profesionalams siūlome per šešias dienas išklausyti išsamias paskaitas šiomis temomis:
Austrų ekonominės mokyklos nuopelnai ekonomikoje
Kas yra prakseologija ir koks jos metodas
Privačios nuosavybės sąvoka, vystymasis ir vaidmuo
Ekonominės gerovės priežastys: darbo pasidalijimas, kapitalo kaupimas, inovacijos
Kaip veikia rinka: subjektyvi vertė, kainodara, kainų arbitražas
Kapitalas ir palūkanos: turto kūrimas piniginių mainų ūkyje
Konkurencija ir monopolija
Pinigų teorija ir ekonominiai skaičiavimai. Bankininkystė
Verslo ciklų teorija
Defliacija – receptas, kad Europa klestėtų
Verslininko vaidmuo
Viešosios gėrybės ir eksternalitetas (išorinis poveikis)
Kapitalizmas. Socializmas. Vidurio kelias.
Rinka ir krikščionybė
Į kursus pakviesime tuos pretendentus, kurie iki spalio 24 d. atsiųs užpildytą anketą ir kuriuos atrinks komisija. Iš viso į kursus bus atrinkti 45 dalyviai, kuriems suteiksime visą pasiruošimo kursams medžiagą.

Paskaitos vyks ISM vadybos ir ekonomikos universitete, Vilniuje:
Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 17 iki 20.15 val.
Penktadienį nuo 16 iki 21 val.
Šeštadienį nuo 10 iki 17.30 val.

Renginio pabaigoje kursų dalyviams įteiksime sertifikatus.

Kursų kaina: studentams – 200 Lt (su PVM), kitiems – 600 Lt (su PVM)

Dėmesio! Penkiems geriausiai atlikusiems savanorišką testą GRĄŽINSIME STUDIJŲ ĮMOKĄ. Jūs galite būti vienas iš jų!

Užpildytos anketos laukiame iki spalio 24 d. elektroniniu paštu LLRI@lrinka.lt.
ATSISIŲSKITE ANKETĄ

KURSŲ PROGRAMA

Studijas ves:

Dr. Guoda Azguridienė
Ekonomikos mokslų daktarė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto asocijuotoji ekspertė, ilgametė LLRI viceprezidentė. Ekonominės politikos analitikė, besispecializuojanti pensijų, sveikatos, žinių ekonomikos, ekonomikos ir moralės srityse. Nuolatinė religijos ir kultūros žurnalo Naujasis Židinys-Aidai bendradarbė, daugybės analitinių straipsnių autorė. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentė. Parduotuvių tinklo „Sveiki produktai” įkūrėja ir bendrasavininkė.

Hab. dr. Algirdas Degutis
Kultūros, filosofijos ir meno instituto vyresnysis mokslinis darbuotojas. Dešimčių mokslinių straipsnių analitinės filosofijos ir politinės filosofijos temomis autorius. Rinkinio I. Kanto filosofijos profiliai, straipsnių rinkinys (1988) bendraautorius, monografijų Kalba, mąstymas ir tikrovė (1984) bei Individualizmas ir visuomeninė tvarka (1998) autorius. Į lietuvių kalbą išvertė kai kuriuos svarbiausius klasikinio liberalizmo ir libertarizmo veikalus, tarp jų Johno Locke’o, Friedricho von Hayeko, Ludwigo von Miseso, Miltono Friedmano, Murray N. Rothbardo ir Roberto Nozicko darbus.

Prof. dr. Jörg Guido Hülsmann
Angers universiteto (Prancūzija) ekonomikos profesorius, ekonomikos katedros vedėjas, buvęs Ludwig von Mises instituto (JAV) mokslinis bendradarbis. Tyrimų sritys: finansų rinkų politinė ekonomika, pinigų teorija ir bankininkystė, ekonominės analizės konceptualiosios ir filosofinės problemos. J. G. Hülsmann yra knygų Pinigų gamybos etika (Ethik der Geldproduktion), Tvarka ir anarchija (Ordnung und Anarchie), Misesas: paskutinis liberalizmo riteris (Mises:The Last Knight of Liberalism) autorius, knygų redaktorius ir vertėjas. Straipsnių anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis autorius, rašantis ir moksliniams leidiniams (Quarterly Journal of Austrian Economics, The Independent Review, Procesos de Mercado, Journal of Markets and Morality), ir žurnalams bei laikraščiams La Tribune (Prancūzija), Finanz und Wirtschaft (Šveicarija), Le Temps (Šveicarija), Wiener Zeitung (Austrija), Eigentümlich frei (Vokietija). J. G. Hülsmann yra Austrų ekonomikos seminarų Paryžiuje (Austrian Research Seminar) vadovas.

Kun. dr. Kęstutis Kėvalas
Kauno kunigų seminarijos studijų dekanas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, Marijos radijo programų direktorius. 2008 m. VDU KTF apgynė teologijos daktaro disertaciją tema: „Laisvosios ekonomikos šaltiniai ir tikslai pagal encikliką „Centesimus annus“. Tai tarpdisciplininis darbas, sujungiantis teologijos ir ekonomikos mokslus. Disertacijoje atskleidžiama, kad teisingai suprasta laisvoji rinka yra paremta žmogaus laisvės ir krikščioniškosios antropologijos supratimu Katalikų Bažnyčios socialiniame mokyme.

Žilvinas Šilėnas
Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnysis ekspertas, nagrinėjantis energetikos, transporto ir tarptautinės prekybos politikos klausimus. Žilvinas turi Veslijano universiteto (Wesleyan University), Konektikutas, JAV, ekonomikos mokslų bakalauro laipsnį. Šiame universitete jis taip pat įgijo tarptautinių santykių mokslų sertifikatą.

Prof. Josef Šíma
CEVRO instituto (politinių mokslų mokykla) rektorius, Liberalni Institut (Čekija) bendradarbis. Vadovavo L. Mises knygos Žmogiškoji veikla vertimui į čekų kalbą. Ekonomikos žurnalų redaktorius, knygų Rinka laike ir erdvėje (Market in Time and Space (2000)), Įvadas į socialinio veikimo logiką – teisės ir ekonomikos pradžiamokslis (Introduction to the Logic of Social Action – Law and Economics Primer (2004)) ir daugelio straipsnių autorius, nuo 2008 m. – ekonomikos profesorius.

Dr. Remigijus Šimašius
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras. Nuo 1995 metų dirbo Lietuvos laisvosios rinkos institute, nuo 2006 m. iki 2008 m. buvo LLRI prezidentas. 2005-2008 m. – Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto lektorius, Teisės teorijos ir istorijos katedros narys, kursų Jurisprudencijos problemos, Nevyriausybinių organizacijų teisinis reglamentavimas dėstytojas, vedė teisės teorijos seminarus.

Rūta Vainienė
Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Ekonominės, pinigų ir mokesčių politikos, sveikatos reformos, kitų sričių ekspertė. Ekonomikos terminų žodyno (2005) ir daugelio straipsnių bei komentarų autorė. Jos dėka LLRI pasiekė svarbių laimėjimų Lietuvos ekonominės ir pinigų politikos, mokesčių, valstybės finansų reformos srityse.

Lektoriai iš užsienio paskaitas skaitys anglų kalba.

Kursų partneriai:
Friedricho Naumano fondas
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Daugiau informacijos teiraukitės:

Agata Pradedovič
Tel. (8 5) 252 62 60
Faks. (8 5) 252 62 58
El. paštas Agata@lrinka.lt