Faktai ir analizė. Kodėl valstybei vis dar priklauso įmonės?

SANTRAUKA

Nors VVĮ[ skaičius ir mažėja, tai vyksta dėl VVĮ pertvarkos metu vykdomo įmonių apjungimo ir juridinių formų keitimo, bet ne dėl to, kad valstybė atsisako su valstybės funkcijoms nesuderinamų bei nepagrįstų ūkinių veiklų.

Lietuvos teisės aktuose nėra nustatytų konkrečių kriterijų, kodėl valstybė išlaiko nuosavybės teisę VVĮ atžvilgiu. Nesant nustatytų kriterijų, kyla grėsmė, kad bus steigiamos naujos VVĮ arba plečiamos esamų VVĮ veiklos. Tai savo ruožtu gali pažeisti sąžiningos konkurencijos principus, iš rinkos išstumti privatų verslą.

Ekonominio bendradarbiavimo ir prekybos organizacija (toliau – EBPO) nurodo[ penkis pagrindinius dažniausiai EBPO šalyse narėse nustatomus kriterijus, kuriais dažniausiai grindžiami valstybių sprendimai steigti VVĮ ar išlaikyti valstybės nuosavybės teises VVĮ.

I – remti nacionalinius ekonominius ir strateginius interesus.

II -teikti viešąsias gėrybes (nustačius, kad rinka negali pateikti tokių prekių ar paslaugų).

III – vykdyti verslo operacijas „natūraliosios monopolijos“ sąlygomis.

IV -sukurti valstybinę monopoliją ar oligopoliją ten, kur rinkos reguliavimas nėra veiksmingas.

V – užtikrinti valstybės nuosavybės tęstinumą.

Atsižvelgiant į Lietuvoje galiojančius teisės aktus, numanomu valdžios vertinimu, galėtų būti pateisinamas 90 iš 104 VVĮ veikimas (žr. 1 pav.). Likusias 14 VVĮ planuojama privatizuoti arba keisti jų juridinę formą, dėl kojos prarastų VVĮ statusą.

LLRI vertinimu, tik 19 iš 104 VVĮ valstybės nuosavybė galėtų būti pateisinama. O didžiosios dalies (81) VVĮ veikimas yra nepagrįstas jokia kita priežastimi tik siekiu išlaikyti nuosavybę valstybės rankose. O tai yra savitikslė ir nepagrįsta priežastis.

[Valstybės valdoma įmonė –valstybės įmonė, akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, kurios akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise. (Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo 3.6 ir 3.7 p.)

Analizę parsisiųsti galite čia: atsisiųsti

 Visą analizę rasite čia: