Ekspertizė. Dėl tabako kontrolės įstatymo papildymo 91 straipsniu ir 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (XIP-1794)

Įstatymo projekto 9 straipsnio pakeitimai siūlo įpareigoti tabako gaminių gamintojus kas ketvirtį LR Vyriausybės nustatyta tvarka pateikti Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie LR Vyriausybės (toliau – Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba) apie per ketvirtį pagamintus ir realizuotus tabako gaminius. LLRI teikia pastabas dėl šio pasiūlymo.
Tokio pobūdžio reikalavimai šiuo metu yra tabako gaminių gamybos licencijavimo taisyklėse, tačiau jie nėra reglamentuoti įstatyme. Abejotina ar šie reikalavimai nėra pertekliniai, atsižvelgiant į tai, jog tabako gaminius gaminančios ir importuojančios įmonės teikia duomenis Akcizų informacinei sistemai bei Muitinės „Intrastat“ sistemai. Akcizų informacinėje sistemoje vykdoma akcizais apmokestinamų prekių judėjimo apskaita, o „Intrastat“ sistemoje – informacija apie prekybos srautus tarp Europos Sąjungos narių šalių. Statistikos departamentui įmonės kas mėnesį teikia išsamius duomenis apie pagamintus ir realizuotus tabako gaminius.
Dabartiniai reikalavimai licencijavimo taisyklėse sako, kad įmonės, turinčios licencijas gaminti ar importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos, turi pateikti Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai duomenis apie per ketvirtį pagamintus ar importuotus ir realizuotus tabako gaminius pagal šios tarnybos nustatytą formą. Reikalavimai antrą kartą teikti identiškus duomenis didina administracinę naštą verslui ir nekuria papildomos vertės, todėl turėtų būti panaikinti. Valstybės institucijos turi vadovautis gero viešojo administravimo taisykle, kurioje teigiama, kad įstaigos turi tarpusavyje dalintis turima informacija ir neapsunkinti ūkio subjektų reikalaujant pateikti tokio paties pobūdžio informaciją skirtingoms institucijoms.
LLRI siūlo nepritarti įstatymo projekte siūlomiems pakeitimams ir atsisakyti neteisėtų reikalavimų licencijavimo taisyklėse