MMA turi didėti didėjant darbo našumui

Europos Komisija (toliau – EK) pasiūlė direktyvą dėl adekvataus minimalaus atlyginimo Europos Sąjungoje. Pagrindinis direktyvos tikslas yra užtikrinti tinkamas darbo ir gyvenimo sąlygas, neatsižvelgiant į darbo ar gyvenamąją vietą. Pagal direktyvą valstybės narės savo nuožiūra galės išlaikyti dabartines minimalaus darbo užmokesčio sistemas arba kolektyvinėmis sutartimis užtikrinti galimybę naudotis minimalaus darbo užmokesčio apsauga.

Būtina užtikrinti, kad minimalaus darbo užmokesčio pakeitimai kuo mažiau iškreiptų darbo jėgos kainą, o minimalus atlyginimas turėtų būti didinamas tik padidėjus darbo našumui. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos teigimu, jei minimalus darbo užmokestis yra nustatomas per didelis, tai sumažina prielaidas ir paskatas atlyginti darbuotojams už jų produktyvumą, o kai kurie gali netekti darbo, pradėti dirbti neoficialiai arba sutrumpinti oficialias darbo valandas.

Atsižvelgiant į COVID-19 epidemiologinę krizę ir su ja susijusį ekonomikos nuosmukį, nesavalaikis ir nepagrįstas minimalaus darbo užmokesčio padidinimas gali turėti ypač žalingą poveikį ne tik minimalią algą gaunantiems asmenims, bet ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms.

Pozicija anglų kalba čia.