2009 m. Ekonomikos kursų geriausiems PROGRAMA

Pateikiame kursų programą ir rekomenduojamą literatūrą.

 

Pirmadienis

2009 m. lapkričio 9 d.

 

17.00 val. Socialinių mokslų ir ekonomikos epistemologija, metodologija. (hab.dr. Algirdas Degutis)

rekomenduojama medžiaga:

Ludwig von Mises, Introduction in “Human Action: A Treatise on Economics

 

18.45 val. Vertės teorija. Kainos formavimasis. (Rūta Vainienė)

rekomenduojama medžiaga:

Ludwig von Mises, Chapter XVI Prices in “Human Action: A Treatise on Economics

 

 

Antradienis

2009 m. lapkričio 10 d.

 

17.00 val. Gamtos ištekliai ir žmogus. (Žilvinas Šilėnas)

rekomenduojama medžiaga:

Robert L. Bradley, Jr., Richard W. Fulmer, Chapter 4 Will We Run Out of Energy? in “Energy The Master Resource: An Introduction to the History, Technology, Economics, and Public Policy of Energy”, (p. 81-114), 2004

 

18.45 val. Konkurencija, monopolija. (dr. Remigijus Šimašius)

rekomenduojama medžiaga:

Joseph A. Schumpeter, VII skyrius Kūrybinio naikinimo procesas, „Kapitalizmas, socializmas ir demokratija“, (p. 93-122), 1998;

Thomas J. DiLorenzo, The Myth of Natural Monopoly in The Review of Austrian Economics, Vol. 9, No 2. – 1996;The Myth of Natural Monopoly;

Pascal Salin Cartels as Efficient Productive Structures, in The Review of Austrian Economics, 9(2), p. 29-42, 1996

 

 

Trečiadienis

2009 m. lapkričio 11 d.

 

17.00 val. Ekonomikos mokyklų kritinė apžvalga. (prof. Victoria Curzon-Price)

rekomenduojama medžiaga:

Friedrich A. von Hayek, Chapter 4 The Use of Knowledge in Society in “Individualism and Economic Order”, pp. 77-91, University of Chicago Press, 1980;

Friedrich A. von Hayek, Chapter 5 The Meaning of Competition in “Individualism and Economic Order”, pp. 92-106, University of Chicago Press, 1980

 

18.45 val. Pinigai ir taupymas. (prof. Victoria Curzon-Price)

rekomenduojama medžiaga:

Jesus Huerta de Soto, Chapter 10 A critical analysis of central banks and fractional-reserve free banking from the Austrian School perspective in “The theory of Dynamic Efficiency”, pp. 139-147, Routledge, 2009;

Central banking, monetary stability and financial stability, set of articles (pp.1-52), Economic Affairs, Vol. 29, No. 3, September 2009;

Michael Beenstock Market Foundations for the new Financial Architecture in “Verdict on the Crash:  Causes and Policy Implications”, edited by Philip Booth, pp. 59-71, IEA, London, 2009;

Papildomai rekomenduotini ir kiti žurnalo skaitiniai: Verdict on the Crash:  Causes and Policy Implications, edited by Philip Booth, IEA, London, 2009

 

 

Ketvirtadienis

2009 m. lapkričio 12 d.

 

17.00 val. Keynso ekonominės mokyklos kritinė apžvalga. (prof. Victoria Curzon-Price)

rekomenduojama medžiaga:

Tim Congdon New Classicism and New Keynesianism Have Failed in  Economic Affairs, p. 105, Vol. 29, No. 3, September 2009;

 

18.45 val. Skatinimo planai. Kreditų ekspansija ir palūkanos. (prof. Victoria Curzon-Price)

rekomenduojama medžiaga:

Milton Friedman, Free to Choose, Chapter 3 “The Anatomy of Crisis”, (p. 70-90), Chapter 5 “Created Equal” (p. 128-149), Harcourt Brace Jovanovich, New York and London, 1979;

Victoria Curzon Price, Institutional Competition in the European Union.

 

 

Penktadienis

2009 m. lapkričio 13 d.

 

17.00 val. Verslo ciklų teorija. (prof. Josef Šíma)

rekomenduojama medžiaga:

Josef Šima, Deflation as a Recipe for a Prosperous Europe in The Journal for the New Europe, Vol. 1, No. 1, 2004;

Murray N. Rothbard, Chapter 12, Subchapter 11 Binary Intervention: Inflation and Business Cycles in “Man, Economy, and State”.

 

 

18.45 val. Valdžios intervencijų į ekonomiką tipai: nuosavybė, reguliavimas, mokesčiai.(prof. Josef Šíma)

rekomenduojama medžiaga:

Murray N. Rothbard, Chapter 2 Fundamentals of intervention, Chapter 3 Triangular intervention, Chapter 4 Binary intervention: taxation, Chapter 5, Binary intervention: government expenditure in “Man, Economy, and State with Power and Market”

 

 

Šeštadienis

2009 m. lapkričio 14 d.

 

10.00 val. Viešosios gėrybės ir eksternalitetai (išoriniai poveikiai). (prof. Josef Šíma)

rekomenduojama medžiaga:

Walter Block, Public Goods and Externalities: The case of Roads in Journal of Libertarian Studies, vol. VII, no. 1, Spring 1983;

 

12.30 val.  Rinkos ribos. (dr. Remigijus Šimašius)

rekomenduojama literatūra:

Remigijaus Šimašiaus disertacija „Teisinis pliuralizmas„, Vilnius 2002.

 

 

14.15 val. Verslininko vaidmuo (filmas + diskusija). (dr. Guoda Azguridienė)

rekomenduojama medžiaga:

Ludwig von Mises, Chapter XV, Subchapter 8 Entrepreneurial Profit and Loss, Subchapter 9 Entrepreneurial Profits and Losses in a Progressing Economy, Subchapter 10Promoters, Managers, Technicians, and Bureaucrats in “Human Action: A Treatise on Economics”.

16.00 val. Rinka ir krikščionybė. (kun.dr. Kęstutis Kėvalas)

rekomenduojama medžiaga:

Rev. Robert A. Sirico, The Entrepreneurial Vocation in Morality and Markets, vol. 3, no. 1, Spring 2000;

Jesus Huerta de Soto, The Ethics of Capitalism in Morality and Markets, vol. 2, no. 2, Fall 1999;

John Meadowcroft, Altruism, Self-Interest, and the Morality of the Private Sector: An Austrian Approach in Morality and Markets, vol. 10, no. 2, Fall 2007;

William R. Luckey, Does John Courtney Murray’s Defense of Freedom Extend to Economics? An Austrian Perspective in Morality and Markets, vol. 5, no. 2, Fall 2002;

Jesus Huerta de Soto, Juan De Mariana: The Influence of the Spanish Scholastics

What is Austrian Economics? , Ludwig von Mises Institute.

 

Sekmadienis

2009 m. lapkričio 15 d.

 

10.00 val. Dalyvių įvertinimas.