Kelmės rajono savivaldybė 2014

Kelmės raj. savivaldybė, surinkusi 48,4 balo iš 100, indekse užėmė 34 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Tai geriausias iki šiol pasiektas savivaldybės įvertinimas Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė geresni turto valdymo, komunalinio ūkio bei sveikatos sričių įvertinimai.

Savivaldybėje vis efektyviau panaudojamas nekilnojamasis turtas, sparčiai mažėja nenaudojamų pastatų, sėkmingai vykdoma privatizacija. Šilumos ir vandens kainos yra žemesnės nei rajonų savivaldybių vidurkis, todėl skirtas aukštesnis įvertinimas komunalinio ūkio srityje. Vis daugiau pacientų rinkosi privačius šeimos gydytojus, tai pakėlė sveikatos srities rodiklį.

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybei sutrukdė prasčiau įvertintos švietimo, investicijų ir socialinės rūpybos sritys. Mažėjant mokyklų ploto panaudojimo efektyvumui vis daugiau lėšų buvo skiriama infrastruktūros išlaikymui, o ne mokymosi proceso užtikrinimui. Investicijų srityje sumažėjo materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui, ir išduodamų statybos leidimų skaičius. 30 proc. išaugus būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavėjų skaičiui bei padidėjus nedarbo lygiui, suprastėjo socialinės rūpybos srities įvertinimas.

Kelmės r 1 Kelmės r 2 Kelmės r 3