Kėdainių rajono savivaldybė 2014

Kėdainių raj. savivaldybė, surinkusi 63,6 balo iš 100, indekse užėmė 5 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Pozicija Lietuvos savivaldybių indekse išliko nepakitusi dėl geresnių įvertinimų komunalinio ūkio, investicijų ir biudžeto srityse, nepaisant žemesnių turto valdymo, socialinės rūpybos bei sveikatos sričių balų.

Savivaldybė specialiajame šilumos ūkio plane numatė konkurencinę zoną, t. y. teritoriją, kurioje vartotojas gali pasirinkti, kokiu kuru šildyti būstą. Įvertinimą pagerino ir žemesnė nei šalies rajonų vidurkis šilumos kaina. Investicijų srityje pagerėjo tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių vienam gyventojui, rodiklis. Savivaldybėje viešieji pirkimai dažniausiai vykdyti skelbiant (supaprastinus) atvirus konkursus. Biudžeto srities įvertinimą gerino ir sumažėję įsiskolinimai kreditoriams.

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybei sutrukdė prasčiau įvertintos turto valdymo, socialinės rūpybos bei sveikatos sritys. Turto valdymui skirtas žemesnis įvertinimas dėl prastai vykdomų pardavimų – 2013 m. parduotų pastatų plotas siekė tik apie 10 proc. viso privatizacijos sąraše esančio ploto. Augant nedarbo lygiui ir būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavėjų skaičiui, prastesnį balą gavo socialinės rūpybos sritis. Sveikatos sritis blogiau įvertinta dėl didėjančio valstybinėse gydymo įstaigose dirbančių šeimos gydytojų skaičiaus.

Kėdainių r 1 Kėdainių r 2 Kėdainių r 3