Kazlų Rūdos savivaldybė 2014

Kazlų Rūdos savivaldybė, surinkusi 54,6 balo iš 100, indekse užėmė 17 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Prastesnį įvertinimą Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė blogesni biudžeto, turto valdymo ir investicijų sričių rodikliai.

Savivaldybės skola išaugo nuo 35 iki 44 proc. biudžeto pajamų, o didelės vertės viešieji pirkimai buvo vykdomi ne skelbiant (supaprastintus) atvirus konkursus, o kitais būdais. Tai nulėmė žemesnį biudžeto srities įvertinimą. Kelerius metus iš eilės nebuvo privatizuotos nenaudojamos patalpos, todėl prasčiau įvertintas turto valdymas. Mažesnės materialinės investicijos ir sumažėjęs išduodamų statybos leidimų skaičius sumažino investicijų srities balą.

Savivaldybė geriau įvertinta švietimo, socialinės rūpybos bei sveikatos srityse. Efektyvus lėšų paskirstymas tarp infrastruktūros išlaikymo ir mokymosi proceso užtikrinimo ir efektyvus vienam mokiniui tenkančio ploto panaudojimas lėmė aukštesnius švietimo srities rodiklius. Mažėjantis bedarbių bei socialinės pašalpos gavėjų skaičius teigiamai paveikė socialinės rūpybos sritį. Sveikatos srityje aukštesnis įvertinimas skirtas dėl nenuostolingai pradėjusio dirbti pirminės sveikatos priežiūros centro.

Kazlų rūdos 1 Kazlų rūdos 2 Kazlų rūdos 3