Kauno rajono savivaldybė 2014

Kauno raj. savivaldybė, surinkusi 70,2 balo iš 100, indekse užėmė 1 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Tai geriausias iki šiol gautas savivaldybės įvertinimas Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė geresni administracijos, švietimo ir komunalinio ūkio sričių įvertinimai.

Administracijos srityje savivaldybė išsiskiria efektyviu personalo valdymu, t. y. vienas administracijos darbuotojas aptarnauja daugiausiai gyventojų. Be to, absoliuti dauguma (97 proc.) gyventojų prašymų buvo išnagrinėti laiku. Efektyvus mokyklų infrastruktūros išnaudojimas pagerino švietimo srities įvertinimą. Aukštesnis balas komunalinio ūkio srityje skirtas dėl šalies vidurkio nesiekiančių vandens bei šilumos tiekimo kainų.

Silpniau įvertintos mokesčių, biudžeto bei investicijų sritys. Mokestinę aplinką pablogino išaugęs nekilnojamojo turto mokestis. Biudžeto sritis prasčiau įvertinta dėl didelės vertės viešųjų pirkimų vykdymo renkantis ne (supaprastintus) atvirus konkursus, o kitas formas. Savivaldybėje sumažėjo užsienio investicijų, išduota mažiau statybos leidimų.

Kauno r 1 Kauno r 2Kauno r 3