Kaišiadorių rajono savivaldybė 2014

Kaišiadorių raj. savivaldybė, surinkusi 46 balus iš 100, indekse užėmė 35 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Žemesnę poziciją Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė prastesni transporto, turto valdymo bei investicijų sričių vertinimai.

Žemesnį įvertinimą lėmė nuostolingai veikianti transporto paslaugas teikianti įmonė bei tai, kad šiai paslaugai teikti neskelbiami atviri konkursai. Turto valdymo sritis neigiamai įvertinta dėl to, kad tik trečdalis nenaudojamų patalpų yra įtrauktos tarp privatizuojamų objektų. Gauti aukštesnį įvertinimą sutrukdė šalies vidurkį viršijantis vienam administracijos darbuotojui tenkantis savivaldybės automobilių skaičius. Investicijų srityje pasiekti aukštą įvertinimą neleidžia nuolatinis tiesioginių užsienio investicijų stygius. Be to, materialinių investicijų 2011–2012 m. mažėjimas siekė net 50 proc.

Geresni įvertinimai savivaldybei skirti sveikatos, švietimo bei socialinės rūpybos srityse. Gausėjo privačiai dirbančių gydytojų, gydymo įstaigos dirbo nenuostolingai. Geriau už šalies vidurkį savivaldybėje išlaikytas lietuvių kalbos egzaminas pagerino švietimo srities rodiklį. Gerokai sumažėjo socialinės pašalpos bei būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavėjų.

Kaišiadorių 1 Kaišiadorių 2Kaišiadorių r 3