Joniškio rajono savivaldybė 2014

Joniškio raj. savivaldybė, surinkusi 37,6 balo iš 100, indekse užėmė 48 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Tai geriausias iki šiol pasiektas savivaldybės įvertinimas Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė geresni komunalinio ūkio, socialinės rūpybos bei biudžeto sričių įvertinimai.

Komunalinio ūkio srityje aukštesnį įvertinimą nulėmė nenuostolingai savo veiklą pradėjusi vykdyti savivaldybei priklausanti buitinių atliekų surinkimo įmonė. Socialinės rūpybos srityje išsiskiria daugiau nei pusę paslaugų teikiantis privatus sektorius bei sumažėjęs socialinės pašalpos gavėjų skaičius. Biudžeto srityje teigiamai įvertintas įsiskolinimų kreditoriams mažėjimas.

Užimti aukštesnę poziciją sutrukdė prasčiau įvertintos administracijos, turto valdymo bei sveikatos sritys. Savivaldybė buvo pripažinta du kartus pažeidusi įstatymą bei netaikė kokybės valdymo metodų – tai lėmė žemą administracijos srities rodiklį. Turto valdymo srityje trūksta efektyvumo privatizuojant nenaudojamas patalpas, be to, ne visų nenaudojamų patalpų plotas įtrauktas į privatizacijos sąrašą. Dėl nuostolingai dirbančių savivaldybei priklausančių gydymo įstaigų buvo prastai įvertinta sveikatos sritis.

joniškio r 1 joniškio r 2 joniškio r 3