Jonavos rajono savivaldybė 2014

Jonavos raj. savivaldybė, surinkusi 51,2 balo iš 100, indekse užėmė 25 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Žemesnę poziciją Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė prastesni turto valdymo, sveikatos bei administracijos sričių įvertinimai.

Turto valdymo srityje neigiamai įvertinta tai, kad per metus nenaudojamų pastatų plotas išaugo 7 kartus, o privatizuotų pastatų nebuvo. Sveikatos srityje menką vertinimą lėmė didelė nuostolingai dirbusių gydymo įstaigų dalis. 2013 m. Jonavos raj. savivaldybė buvo viena iš nedaugelio, kurioje nebuvo taikomi savivaldybės darbo bei paslaugų teikimo kokybės valdymo metodai. Žemesnis įvertinimas skirtas ir už dažną vilkinamą atsakant į gyventojų prašymus.

Geriau įvertintos komunalinio ūkio, švietimo bei socialinės rūpybos sritys. Savivaldybėje šilumos ir vandens tiekimo kainos buvo žemiau rajonų savivaldybių vidurkio – tai pagerino komunalinio ūkio srities rezultatus. Efektyviau pradėtos naudoti švietimo įstaigų patalpos leido geriau paskirstyti išlaidas, didesnę dalį lėšų skiriant mokymosi procesui užtikrinti, o ne infrastruktūrai išlaikyti. Būsto šildymo išlaidų kompensacijos bei socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus sumažėjimas pagerino socialinės rūpybos srities įvertinimą.

jonavos r 1jonavos r 2 jonavos r 3