Ignalinos rajono savivaldybė 2014

Ignalinos raj. savivaldybė, surinkusi 48,9 balo iš 100, indekse užėmė 32 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Žemesnę poziciją Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė prastesni transporto, investicijų bei biudžeto sričių įvertinimai.

Transporto sritį neigiamai paveikė nuostolingai vykdyta transporto paslaugų teikimo įmonės veikla. Investicijų sritis žemai įvertinta dėl mažo išduodamų verslo liudijimų skaičiaus tūkstančiui gyventojų – 14,6 vnt. (šalies rajonų vidurkis – 24,4 vnt.) ir 24 proc. materialinių investicijų sumažėjimo. Biudžeto srityje aukštą įvertinimą nepavyko pasiekti dėl augančios savivaldybės skolos, kuri 2013 m. pabaigoje siekė 65 proc. metinių savivaldybės pajamų.

Geresni įvertinimai savivaldybei skirti sveikatos, socialinės rūpybos bei mokesčių srityse. Ignalinos raj. augo konkurencija sveikatos sektoriuje ir vis daugiau asmenų rinkosi privačias šeimos gydytojų paslaugas. Socialinės rūpybos srityje teigiamai vertinamas aktyvus privataus sektoriaus dalyvavimas teikiant socialines paslaugas. Gerėjanti darbo rinkos situacija taip pat prisidėjo prie aukštesnio įvertinimo. Mokestinė aplinka šiek tiek pagerėjo dėl sumažintų verslo liudijimų kainų tam tikroms veikloms, tačiau bendrai šioje srityje situacija išliko ypač prasta. Savivaldybė taiko labai aukštą 1 proc. nekilnojamojo turto tarifą bei maksimalų 4 proc. tarifą nenaudojamai žemei.

ignalinos r 1 ignalinos r 2 ignalinos r 3